Nieuwsarchief 2017

Onderstaand een overzicht van het nieuws omtrent KV Wêz-Wis/Raerd de Lege Geaën. Ontvang je de digitale nieuwsbrief nog niet maar wil je toch op de hoogte blijven van het nieuws en de activiteiten. Schrijf je dan in voor  voor onze nieuwsbrief. De jeugd klikt hier en de senioren klikken hier.

Boarnsterhimpartij | zondag 2 juli

...Lees meer

Teatsen zondag 9 juli

...Lees meer

De complimenten

Als bestuur van onze prachtige kaatsclub zijn wij het hele jaar druk met het kaatsen en alle zaken daar omheen. Regelmatig krijgen wij daarvoor complimenten vanuit Raerd, Poppenwier, Terzoal e.o. Niet alleen van leden maar ook van mensen van buiten uit die deelnemen aan activiteiten georganiseerd op sportpark de Jongemakrite....Lees meer


Afdelingscompetitie Federatie Mid-Fryslân

Namens K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën doen dit jaar de onderstaande parturen mee aan de afdelingscompetitie  van de Federatie Mid-Fryslân;

Categorie: Welpenmeisjes      
  Geen deelname      
         
Categorie: Welpenjongens      
         
    Voornaam   Achternaam
  1 Daan   Kooistra
  2 Jelke   Veldhuis
  3 Jurre   Duizendstra
         
Categorie: Pupillenmeisjes      
         
    Voornaam   Achternaam
  1 Ilse   Kooistra
  2 Marrit de  Groot
  3 Nyka    Timersma
         
  1 Janna   Veldhuis
  2 Marije    Wiarda
  3 Nina van der Meer
         
Categorie: Pupillenjongens      
         
    Voornaam   Achternaam
  1 Sjoerd van der  Hem
  2 Tymo   Duizendstra
  3 Jurjen   Hiemstra
         
Categorie: Schoolmeisjes      
         
    Voornaam   Achternaam
  1 Nynke van der Velde
  2 Sanne van Vilsteren
  3 Sigrid   Timersma
         
Categorie: Schooljongens      
         
    Voornaam   Achternaam
  1 Sybrand    Veldhuis
  2 Jelmer Foppe   Drijfhout
  3 Jens   Kooistra
         
  1 Redmer    Veldhuis
  2 Rense   Sikkema
  3 Allard Jens van der  Berg
         
Categorie: Meisjes      
  Geen deelname      
         
Categorie: Jongens      
  Geen deelname      

De data waarop er gekaatst wordt zijn;

  • Categorie 1; welpen en pupillen
  • Categorie 2; school jongens...Lees meer

Groepsindeling zomertraining 2017

Beste kaatsers, ouders/verzorgers,

Op donderdag 11 mei begint de zomertraining op het sportveld in Raerd. De training worden dit jaar verzorgd door;

  • Gabriele Bouma
  • Yde van der Hem

Zij worden geholpen door;

  • Kim van der Meulen
  • Foeke Jan Raap
  • Jente van der Hem

De kosten van de training zijn EUR. 10,- p.p. Deze kosten worden verrekend bij de factuur...Lees meer


Cursus kaatstrainer 2

Kaatstrainer 2 op locatie

Op vrijdag 7 april willen wij bij voldoende deelname (minimaal 8 deelnemers) een Kaatstrainer 2 cursus organiseren in de federatie Mid Fryslân. Mocht je interesse hebben of iemand kennen die interesse heeft? Laat het ons weten.

Kaatstrainer 2

Verenigingen kunnen altijd enthousiaste trainers gebruiken voor het geven van trainingen...Lees meer


Aanmelden zomertraining 2017

Hallo (ouders van) jeugdleden,

Dit jaar starten we op donderdag 11 mei met de kaatstrainingen voor dit seizoen. Dit is wat later dan dat jullie gewend zijn. Dit omdat onze (nieuwe) trainers niet eerder beschikbaar zijn.

Wil je dit seizoen (weer) meedoen met de training? Geef je dan snel op....Lees meer


Uitnodiging jaarvergadering 2017

Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën
Datum: vrijdag 17 maart 2017
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doarpshûs Raerd

Agenda

1. Opening/vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag jaarvergadering d.d. 18 maart 2016

5. Jaaroverzicht 2016

6. Financieel verslag 2016

7. Verslag kascommissie

8. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Sjirk Geert de Groot
Voorstel nieuw bestuurslid: Vacant

Pauze

9. Jaarvergadering...Lees meer


Inleveren hoepels kransen

De hoepels van onze kransen worden de laatste seizoenen gemaakt van tyleenslang een duurzaam maar kostbaar materiaal. Deze hoepels willen we graag weer gebruiken. Dit scheelt ons als vereniging op jaarbasis aanzienlijk in de kosten.

Maak kans op een kaatsbal….. Gooi je oude kaatskransen niet weg maar lever deze in. Graag de oude...Lees meer


« Newer Entries