Loading...

Nieuws

U bent hier::/Nieuws/

KNKB Schoolmeisjes Afdeling + d.e.l. | 24 juni 2017

Op zaterdag 24 juni stond er een KNKB schoolmeisjes Afd en een schoolmeisjes d.e.l partij op de agenda van K.V Wez-Wis te Raerd. Voor de Afdeling waren er 14 parturen ingeschreven en voor de opstap d.e.l stonden 8 namen op de lijst. Deze lijst werd aangevuld met de verliezende parturen van de Afd. Na de [...]

Zaterdag 10 juni | Straatkaatsen 16+

Vorig seizoen stond het straatkaatsen niet op de agenda vanwege een zachtebal wedstrijd op het sportveld. Ook een zeer geslaagde partij maar vanuit de leden was de schreeuw om het straatkaatsen weer op de agenda te zetten zeer duidelijk! Onder prachtige omstandigheden kon er zaterdagmiddag op een door het bestuur prachtig geprepareerd veld gekaatst worden. [...]

De complimenten

Als bestuur van onze prachtige kaatsclub zijn wij het hele jaar druk met het kaatsen en alle zaken daar omheen. Regelmatig krijgen wij daarvoor complimenten vanuit Raerd, Poppenwier, Terzoal e.o. Niet alleen van leden maar ook van mensen van buiten uit die deelnemen aan activiteiten georganiseerd op sportpark de Jongemakrite. Het ontvangen van complimenten is [...]

Vrijdag 26 mei | Federatie jeugd

Uitslagen Federatie kaatsen  vrijdag 26 mei te Raerd Op vrijdag 26 mei stond er een jeugdfederatie op de agenda van K.V Wez-Wis te Raerd. Voor deze partij hadden maar liefst 75 kinderen zich opgegeven verdeeld over 8 klassen. De vrijwilligers van de  fjildlizzersgroep moesten hiervoor 4 velden klaarleggen om alles passend te maken te maken. [...]

Zondag 14 mei | Ledenpartij alle categorieen

Op deze stralende moederdag en eerste ledenpartij van 2017 stonden 27 jeugdleden al ‘vroeg’ op het veld om de aanwezige supporters te voorzien van prachtige op- en uitslagen, tussenspelen en boppeslagen. Bij 4 van de 5 partijen werd er in een poule gekaatst, waarbij het ging om de meest behaalde eersten en als dat het [...]

Afdelingscompetitie Federatie Mid-Fryslân

Namens K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën doen dit jaar de onderstaande parturen mee aan de afdelingscompetitie  van de Federatie Mid-Fryslân; Categorie: Welpenmeisjes         Geen deelname                 Categorie: Welpenjongens                     Voornaam   Achternaam   1 Daan [...]

Groepsindeling zomertraining 2017

Beste kaatsers, ouders/verzorgers, Op donderdag 11 mei begint de zomertraining op het sportveld in Raerd. De training worden dit jaar verzorgd door; Gabriele Bouma Yde van der Hem Zij worden geholpen door; Kim van der Meulen Foeke Jan Raap Jente van der Hem De kosten van de training zijn EUR. 10,- p.p. Deze kosten worden verrekend [...]

Cursus kaatstrainer 2

Kaatstrainer 2 op locatie Op vrijdag 7 april willen wij bij voldoende deelname (minimaal 8 deelnemers) een Kaatstrainer 2 cursus organiseren in de federatie Mid Fryslân. Mocht je interesse hebben of iemand kennen die interesse heeft? Laat het ons weten. Kaatstrainer 2 Verenigingen kunnen altijd enthousiaste trainers gebruiken voor het geven van trainingen aan kinderen, [...]