Jaarvergadering

U bent hier::/Jaarvergadering

Wedstrijdagenda 2019

Onderstaand een overzicht van de wedstrijden voor het seizoen 2019 georganiseerd door KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën.

Download hier de wedstrijdagenda voor het seizoen 2019

Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Jaarvergadering 22 maart 2019

Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën
Datum: vrijdag 22 maart 2019
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doarpshûs Raerd

Agenda

1. Opening/vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag jaarvergadering d.d. 16 maart 2018

5. Jaaroverzicht 2018

6. Financieel verslag 2018

7. Verslag kascommissie

8. Bestuursverkiezing:

  • Voorstel nieuw bestuurslid: Janny van der Meer

Pauze

9. Sponsor(en)

10. Jaarvergadering KNKB d.d. 14 maart 2019

11. Bespreking Nederlandse Kampioenschappen, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en de zomertraining

12. Realisatie kaatsmuur

13. Rondvraag

14. Sluiting

Vergaderstukken

Opgeven voor alle wedstrijden via het opgaveformulier.

  • De jeugdleden kunnen zich voor ledenwedstrijden opgeven tot dinsdag (20.30 uur) voorafgaand aan de betreffende wedstrijd, dit i.v.m. het bestellen van de prijzen.
  • Senioren kunnen zich voor ledenwedstrijden opgeven tot vrijdag (20.30 uur) voorafgaand aan de betreffende wedstrijd.

Inleg ledenpartijen jeugd € 2,00 en senioren/dames/35+ € 3,00.