Historie KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën

Op 3 juni 1907 begint de historie van ‘keatsferiening Wêz-Wis’. Jan Greben, die net in Raerd is komen wonen, stelt een stuk land beschikbaar waarop gekaatst kan worden. Niets staat de oprichting va de ‘keatsferiening’ nog in de weg. In datzelfde jaar wordt even later op 17 augustus ‘keatsferiening De Trije Doarpen’ opgericht waarbij de drie dorpen worden gevormd door Poppenwier, Tersoal en Sibrandabuorren. Een gebeurtenis van even groot belang want in 1973 zullen beide verenigingen fuseren tot het huidige ‘Wêz-Wis. Als in 2007 het honderdjarig jubileum wordt gevierd staat Raerd bijna een week op z’n kop. Herinneringen aan bijzondere momenten en gedenkwaardige overwinningen worden opgehaald. Gelukkig is er veel materiaal uit de historie van de club bewaard gebleven. Het zal de basis vormen voor het jubileumboek dat onder redactie van Eddy Wijnsma is geschreven en uitgebracht.

Enkele hoogtepunten uit de kaatshistorie van Wêz-Wis:

Overwinnigen op:

  • Freule in 1913 (Johannes de Jong, Harm de Jong en Wibe Oosterhof) 1940 (Piet de Jong, Gerrit de Jong en Wiebe G. de Boer)
  • PC in 1934, 1936, 1938 en 1940 (Marten van der Hem), 1954 (Johannes Stavinga) en 2000 (Klaas Berkepas)
  • Jong Nederland in 1923 (Nanne de Vries, Haije Haitsma en Jelle Venema)
  • Bondswedstrijd Schoolmeisjes in 1985 (Rixt Visser, Aukje de Groot en Doete de Groot)
  • Bondswedstrijd Meisjes in 1987 (Doete de Groot, Aukje de Groot, Rixt Visser)
  • PC Dames in 1995 (Sandra Goodijk) en 1996 (Sandra Goodijk en Doete A. de Groot)
  • Bondswedstrijd Dames in 1995 (Monique Stelwagen, Doete A. de Groot en Sandra Goodijk)
  • NK Pupillen Jongens 2017 (Sybrand Veldhuis, Jelmer Foppe Drijfhout en Jens Kooistra)

Bron: 100 jier keatsspul, Keatsferiening Wêz-Wis 1907-2007