Opgave ledenwedstrijd KV Wez-Wis Raerd/de Lege Geaën

Let op!

  • De jeugdleden kunnen zich opgeven tot dinsdag (20.30 uur) voorafgaand aan de betreffende wedstrijd, dit i.v.m. het bestellen van de prijzen.
  • Senioren kunnen zich opgeven tot vrijdag (20.30 uur) voorafgaand aan de betreffende wedstrijd.

Inleg ledenpartijen jeugd € 2,00 en senioren/dames/35+ € 3,00.