De jeugd

In 2007 is door het bestuur van K.V. Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën de jeugdcommissie ingesteld. Deze behartigd alle kaatsactiviteiten voor de jeugd in samenwerking met het bestuur. In 2013 is de jeugdcommissie opgeheven. Vanaf het seizoen 2014 zijn binnen het bestuur twee personen verantwoordelijk voor het jeugd kaatsen.

Het algemene doel is de jeugd van Raerd en omliggende dorpen te betrekken bij het kaatsen. Elk kind krijgt de gelegenheid het kaatsspel te leren. De kinderen die lid worden krijgen trainingen, wedstrijden en activiteiten aangeboden om zo de kaatssport met plezier te kunnen beoefenen. Er wordt naar gestreefde ieder kind op zijn eigen niveau.

Onderstaand kunt u het jeugdbeleidsplan van K.V. Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën downloaden;