Keurmeestersysteem

Ieder jaar organiseert onze kaatsvereniging een aantal K.N.K.B. wedstrijden.  Het spreekt vanzelf dat alles er tijdens zo’n K.N.K.B. wedstrijd wat officiëler aan toe gaat dan bij een normale ledenpartij.

Onze kaatsvereniging levert daarom keurmeesters die er op letten of een bal uit of in is, of er niet wordt overgelopen en nog veel meer voor het kaatsspel zeer belangrijke zaken. Het bestuur heeft de afgelopen jaren daarvoor een beroep gedaan op een vaste groep vrijwilligers uit de vereniging die dat werk uitstekend hebben gedaan.

Toch willen we daar graag een kleine verandering in aanbrengen en daarbij doen we ook een beroep op jou. We willen graag meer mensen actief bij onze vereniging betrekken en tegelijkertijd onze vaste groep vrijwilligers die altijd voor ons klaar staan een beetje ontlasten. Daarom vragen we aan ieder actief lid om ons eenmaal per jaar één dagdeel (’s ochtends van 09.30 tot 13.00 uur of ’s middags van 12.30 uur tot ca. 16.00 uur) als keurmeester te willen assisteren.

Oei, zul je misschien denken, keurmeester op een K.N.K.B. wedstrijd dat kan ik helemaal niet. Nou, dat valt best mee. Met een paar goeie ogen en een hand die opgestoken kan worden ben je al een heel eind. Bovendien krijg je vooraf duidelijke instructies van één van de bestuursleden. Al gauw zul je dan merken dat het niet alleen eenvoudig is maar vooral ook erg leuk om op deze manier deel uit te maken van en bij te dragen aan een kaatsfestijn in eigen dorp.

We zijn alvast zo vrij geweest om je bij één van de wedstrijden in te delen. Kun je op die dag niet dan willen we je vragen om zelf te ruilen met een ander kaatslid.

In alle overige gevallen zullen we je van harte welkom heten op de datum die in de lijst staat vermeld. Je kunt je op de aangegeven tijd melden in de sportkantine. Een bestuurslid staat daar dan klaar om je te ontvangen en je uit te leggen wat we die ochtend of middag van je verwachten. Van ons mag je verwachten dat we je inzet zullen belonen met een prima verzorging op het gebied van eten en drinken.

We zien er naar uit om, samen met jou, de K.N.K.B. wedstrijden in Raerd tot een groot succes te maken.