K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën en haar leden bedanken al hun sponsoren voor het mogelijk maken van de wedstrijden in het kaatsseizoen 2022!

Geef je op!
Geef je op!
Nieuws
Nieuws 
Contact
Contact 

K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën

Welkom op de website van K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën!

Daar waar ooit de Moezel haar water ontving van de Boarn en liet uitstromen in de Middelsee ligt nu het kaatsveld van Raerd in de geruststellende beschutting van het “Raerder bosk”. Op dit ‘smûke plakje’ komen tijdens het kaatsseizoen de leden van ‘keatsferiening Wêz-Wis’ al sinds 1907 bij elkaar om in ‘potsje te keatsen’. Drie, soms vier, dagen per week zul je op dit veld kaatsers actief bezig zien. Jong en oud, ‘betûft keatser’ of beginnend ‘balkearder’. Waar soms een nauwelijks ingehouden vloek klinkt bij een ‘kwea’ geslagen bal, fijntjes goedbedoelde steken onder water worden uitgedeeld en waardering wordt geuit voor een mooie ‘boppeslach’ overheerst het gezellige en sociale karakter van de vereniging.