Contact KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën

Onderstaand de contact gegevens van KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën.

Voorzitter: Wobbe P. Kooistra [mail] / 06 199 63 917

Secretaris: Annette Stelwagen [mail]

Penningmeester: Gerard van der Meer [mail]

Lid: Rinny van Zuiden
Lid: Alex van der Woude
Lid: John van Vilsteren
Lid:  Annigje Geertsma
Lid:  Hanny Wiarda

Contactpersoon ledenwedstrijden JEUGD: Annigje Geertsma [mail]

Contactpersoon ledenwedstrijden SENIOREN: Wobbe Peter Kooistra [mail]

Contactpersoon federatiewedstrijden: Wobbe Peter Kooistra [mail]

Contactpersoon KNKB wedstrijden / Wedstrijdsecretariaat: Wobbe Peter Kooistra [mail]

Competitieleider JEUGD: – Alex van der Woude [mail]

Competitieleider SENIOREN: Wobbe Peter Kooistra [mail]

Veld / materiaal beheer: Wobbe Peter Kooistra [mail]

Webmaster:  Jeroen de Vries [mail]

Correspondentie adres:
Annette Stelwagen
Slingerbochten 14
9012 DZ Raerd
T. 0611395152
E. info@wez-wis.nl

Wedstrijdsecretariaat:
Annette Stelwagen
Slingerbochten 14
9012 DZ Raerd
T. 0611395152
E. wedstrijdsecretariaat@wez-wis.nl

Afdelingshirts:
Fenna van der Zee
Sylsterhoeke 16
9012 DW Raerd
T. 0566 – 601146

Kaatsveld:
Sportkantine “De Jongemakrite”:
Slotsdyk 38
9012 DT RAERD
T. 0566 – 601466
Routebeschrijving