Deelnamen KNKB

Aangifte

 • Alle aangifte verloopt via de KNKB-website via wedstrijdagenda/datum.
 • Schriftelijke aangifte is uitgesloten.
 • Sluiting van de aangifte staat op de website in de aparte kolom aangifte. Sluiting is altijd op maandag 14.00 uur.
 • Er geldt een afwijkende termijn voor wedstrijden op maandag, dinsdag en woensdag.

Bij alle aangiftes dienen bondsnummer en geboortedatum juist vermeld te zijn, anders wordt de aangifte automatisch geweigerd.

 • het bondsnummer van de kaatser(ster) is uniek en is het speerpunt van de gehele procedure
 • de wedstrijdagenda op de website is bindend
 • benodigde gegevens komen uit de administratie van de kaatsbond
 • alle aangifte gaat via wedstrijdkalender van de website
 • aangifte tijd wordt gesloten op maandagmiddag 14.00 uur voor alle wedstrijden
 • maandagavond wijst de Technische Commissie A en B kaatsers aan bij desbetreffende jeugdcategorieën
 • maandagavond 23.00 uur is de definitieve aangiftelijst compleet en staat op de site
 • geschorste spelers komen niet op de aangiftelijst.

Hoe kan ik mij opgeven voor een KNKB wedstrijd?

 1. klik op wedstrijdagenda op de KNKB site
 2. zoek je wedstrijd op dmv datum of wedstrijdsoort
 3. vul je bondsnummer en geboortedatum in, druk op volgende. Indien opgave is toegestaan zal naam automatische in het scherm verschijnen
 4. vul een emailadres in voor opgave bevestiging
 5. bevestigen en je ontvangt een ontvangst bevestiging komt per mail.

Na verzenden staat elke kaatser die zich opgeeft voor een wedstrijd op een aanmeldlijst die meteen zichtbaar is op de site.

Lotingen

Alle lotingen worden verricht door de KNKB-lotingploeg. Enkele verenigingen, die voor een aantal (speciale) wedstrijden daartoe een verzoek hebben ingediend, loten zelf via de door de KNKB verstrekte procedure.

Werkwijze lotingploeg

 • Op dinsdag / woensdag zal de lotingploeg lijsten maken van alle categorieën
 • Deze lijsten worden op woensdagavond om 18.00 uur automatisch op de website geplaatst
 • Desbetreffende verenigingen kunnen deze complete lijst vervolgens van de site afhalen (downloaden)
 • Vereniging hebben hiervoor een eigen login en wachtwoord om in te loggen op de site.

Plichten deelnemers

Wedstrijdagenda:

 • De wedstrijdgegevens vermeld op de KNKB-website zijn bindend.
 • Speciale attentie voor de aanvangstijden.

Aanwezigheid spelers:

 • Een speler dient op het speelveld aanwezig te zijn, als zijn partuur de eerste partij moet spelen.
 • Indien een speler vehinderd is aan een wedstrijd deel te nemen of niet op tijd aanwezig kan zijn, moet hij de scheidsrechter of een bestuurslid van de organiserende vereniging daarvan tijdig in kennis stellen.
 • Voor geselecteerde spelers zijn de verplichtingen en afspraken apart beschreven.
 • De scheidsrechter sluit een speler, die niet aan vorenstaande heeft voldaan, uit van deelname aan de wedstrijd en meldt de spelr bij de strafcommissie.

Inleg:

Elke deelnemer aan een KNKB-wedstrijd betaalt voorafgaande aan de wedstrijd inleggeld:

 • Senioren € 3,-
 • Jeugdspeler € 1,50
 • Dit geldt eveneens voor de spelers van afdelingsparturen, uitgezonderd de NK’s.
 • Meisjes, die deelnemen aan dameswedstrijden betalen het jeugdtarief.
 • Jongens, die deelnemen aan juniorenwedstijden, betalen het jeugdtarief.
 • Bij het inleggeld is een lijst inbegrepen. Bij afdelingswedstrijden mag worden volstaan met het verstrekken van één lijst.
 • Voor de heren hoofdklasse en de dames hoofdklasse wordt een bedrag ineens geind door de KNKB.

Bondspas (sportpas):

 • Elke speler dient de Bondspas bij zich te hebben om te kunnen tonen.
 • De Bondspas wordt m.i.v. 2008 slechts 1x per 4 jaar verstrekt.
 • Behalve het gebruik als spelerspas kan de Bondspas worden gebruikt bij vele bedrijven voor het verkrijgen van aantrekkelijke kortingen.
 • Blijkt dat uw gegevens op de sportpas niet juist zijn dan kunt u de mutatie doorgeven aan het bondsbureau van de KNKB.

Organiserende vereniging

Kaatsverslag / uitslag na de wedstrijd

 • Elke vereniging plaats binnen twee uur na de wedstrijd haar eigen wedstrijd uitslag / verslag op de site. Ook kunnen er foto’s bij de desbetreffende wedstrijd worden geplaatst.

! Voor de meest actuele gegevens kijk je op www.knkb.nl. De bovenstaande gegevens zijn niet bindend.