Loading...

Nieuws

U bent hier::/Nieuws/

Korte terugblik 2018

Voor iedereen nog een gezond en sportief 2019 toegewenst! 2018 was voor ons als kaatsvereniging een zeer succesvol jaar. In maart van het jaar bekend kunnen maken dat we een nieuwe hoofd/shirtsponsor “Alphatrots” hebben ! Dat “Alphatrots” voor drie jaar heeft getekend, met een optie voor nog drie jaar eventueel. De start was dan ook [...]

NK Pupillenmeisjes

NK pupillen meisjes Op 30 juni 2018 hebben wij het NK gewonnen. Eerst dachten we dat we de eerste omloop konden winnen of konden verliezen, want de week ervoor hadden we van Sint-Anne verloren. Maar deze keer wonnen we met 5-3 6-2. De tweede omloop moesten we tegen Dronrijp (de favoriet). We dachten, dit kunnen [...]

Persbericht

Donderdag 28 juni 2018, KV Wêz-wis Raerd – de Lege Geaën te Raerd ontvangt bijdrage Rabobank Coöperatiefonds . De kaatsvereniging Wêz-wis Raerd – de Lege Geaën heeft een bijdrage gekregen van 4600 euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is voor het realiseren van een kaats- en tennismuur op sportcomplex Jongemakrite. In [...]

KNKB Schooljongens Afd en Opstap

Vandaag, zondag 10 juni, stond er een KNKB wedstrijd voor de schooljongens op het programma voor Kv Wêz wis Raerd en de Lege Gean; dit betrof een afdelingswedstrijd met opstap. Bij de afdeling deden er 26 parturen mee en bij de opstap 13. Helaas viel het partuur Niawier-Metslawier-Oosternijkerk De Trije doarpen uit voor de afdelingswedstrijd, [...]

13 mei Ouder(e)/Kind Partij

Op zondag 13 mei stond de eerste ledenpartij voor alle categorieën op de agenda. Deze keer was er gekozen om dit in een andere setting te doen namelijk een “Ouder(e) / Kind” partij. Men kon zich opgeven in teams van twee. Dat er flink wat animo was, bleek uit het aantal opgaves, maar liefst 22 [...]

11 mei Jeugdfederatie

Net als voorgaande jaren werd de eerste Federatie partij van het seizoen gehouden in Raerd. Op vrijdag 11 mei, de dag na Hemelvaart, was dit voor veel kinderen de eerste officiële wedstrijd. Ondanks dat het voorjaarsvakantie was waren er 70 aanmeldingen. Er werd gekaatst in zeven categorieën verdeeld over vier velden. Bij de welpen waren [...]

Opgave zomertraining seizoen 2018

Dit jaar starten we op donderdag 10 mei met de kaatstrainingen voor dit seizoen. Wil je dit seizoen (weer) meedoen met de training? Geef je dan snel op. De trainingen starten op donderdag 10 mei. en lopen door tot de zomervakantie. Het tijdstip waarop de training wordt gehouden maken we bekend zodra onze trainers (Gabriele en Yde) de [...]

17 febr. | Zaalkaatsen i.s.m. K.V. Jirnsum

Op 17 febr stond het eerste kaatsevenement van het seizoen 2018 op de agenda van onze plaatselijke K.V. Wez-Wis, het traditionele zaalkaatsen in Easterein. Omdat deze partij het voorgaande jaar niet door is gegaan vanwege een gebrek aan animo, was ervoor gekozen om het dit jaar samen te organiseren met de kaatsvereniging van Jirnsum. Een [...]

Jaarvergadering 16 maart 2018

Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën Datum: vrijdag 16 maart 2018 Tijd: 20.00 uur Plaats: Doarpshûs Raerd Agenda 1. Opening/vaststellen agenda 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Verslag jaarvergadering d.d. 17 maart 2016 5. Jaaroverzicht 2017 6. Financieel verslag 2017 7. Verslag kascommissie 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen de Vries Voorstel nieuwe [...]