Beheerder

About Beheerder

This author has not yet filled in any details.
So far Beheerder has created 65 blog entries.

Uitnodiging jaarvergadering 2016

Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën Datum: vrijdag 18 maart 2016 Tijd: 20.00 uur Plaats: Doarpshûs Raerd Agenda 1. Opening/vaststellen agenda 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Verslag jaarvergadering d.d. 20 maart 2015 5. Jaaroverzicht 2015 6. Financieel verslag 2015 7. Verslag kascommissie 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Ronald Tjalsma Voorstel nieuw bestuurslid: [...]

Gelukkig nieuwjaar!

Het bestuur van K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën wenst iedereen een gezond en sportief 2016!

Wintertraining Federatie Mid Fryslân 2016

De Federatie Mid Fryslân organiseert ook deze winter weer de wintertrainingen in niveaugroepen. Als richtlijn om mee te kunnen doen aan de trainingen wil de Federatie Mid Fryslân in eerste instantie dezelfde criteria hanteren zoals dat bij de federatiewedstrijden gebruikelijk is, namelijk de opslagafstand voor de federatie. Onderstaand de criteria per categorie; opslagafstanden Federatie KNKB Welpen meisjes min. 10 [...]

Kaatskamp en Bekerpartij 2015

Afgelopen weekend stond het hoogtepunt van het jeugdkaatsen op de agenda, namelijk het diplomakaatsen met kaatskamp op zaterdag en zondag de bekerpartij, inclusief de overnachting in een tent op het sportveld. Dit kaatskamp werd inmiddels al weer voor de tiende keer gehouden en nog steeds onder de bezielende leiding van oud voorzitter, Berend Raap! Zaterdagmiddag, nadat de kerkklok [...]

Teatsen voor de jeugd afgelast!

Beste jeugdleden, De teatswedstrijd voor de jeugdleden die gepland stond voor zaterdag 15 augustus is vanwege te weinig deelname afgelast! Voor de kinderen die nog mee willen doen aan de federatiewedstrijd in Huizum. je kan je tot vanavond (12 augustus) 18.59 uur aanmelden via de website van de KNKB! De eerst volgende wedstrijd in Raerd [...]