KNKB Afdeling Meisjes 22-05-2022

Vandaag hadden we 18 partuur op de lijst staan waarvan er helaas 2 afmeldingen waren. Het was een mooie zonnige kaatsdag met ook meerdere spannende partijen. In de halve finale kaatsten de parturen Dronrijp tegen Stiens waarbij Stiens geen weerstand kon bieden. Dronrijp won met 5-0 6-0 en gaan het in de finale opnemen tegen Bolsward. In de finale Bolsward tegen Dronrijp, waarin Bolsward de draai niet goed kon vinden tegen het sterk spelende Dronrijp. De finale werd beslist op 2-5 6-6. Rond 16.30 uur vond de prijsuitreiking plaats waarbij de prijzen werden gesponsord door V.O.F. Veldhuis.

Uitslag:

1ste prijs

Dronrijp Iris Veltman

Lisanne Scharringa

Senne Idsardi

2de prijs

Bolsward Inge Blanke

Rixt Blanke

Noa Elzinga

3de prijs

Stiens Marsha Broersma

Mayke Boonstra

Marije Bokma

KNKB meisjes D.E.L. 22-05-2022

Vandaag gestart met de afdelingswedstrijd waarbij de verliezende parturen verder gingen in de door elkaar loten + opstap. Uiteindelijk kwamen hier 7 parturen uit voort waarbij er 2 prijzen te behalen waren. Ook hier meerdere spannende wedstrijden verkaatst.

1ste prijs

Foke Jill Bakker

Janneke Posthumus

Linette ypeij

2de prijs

Suzanna Allema

Jellie Hiemstra

Riki Koops