KNKB Jongens DEL partij 1 mei 2022

Na 2 seizoenen een verlate seizoenstart te hebben gehad in verband met corona konden we dit jaar eindelijk starten met een normale start van het seizoen. De wedstrijdlijst telde 16 partuur maar door enkele afmeldingen moesten we schuiven in de lijst en bijloten zodat er enigszins een schuin wedstrijdverloop was. Desondanks konden we genieten van een mooie kaatsdag met enkele spannende partijen zoals de finale die werd beslist op 5-4 6-6. De finale in de verliezersronde was even later ook beslist waardoor we iets voor vijven de prijzen konden uitreiken van de door Van der Veen & Kromhout gesponsorde kaatspartij

Uitslag:

1e pr

Jan-Tymen Eisma Franeker

Rutger Kumbangsila Wjelsryp

Jelte Meesters Marsum

2e pr

Johan Sipma Lioessens

Jens Kooistra Raerd

Jorrit Nanninga Dronryp

3e pr

Marten Leijenaar Exmorra

Sybrand Veldhuis Raerd

Johan Cnossen Gauw

3e pr

Remco Yska Bolsward

Rein Breuker Leeuwarden

Jardo Sterkenburg Zweins

Verliezersronde:

1e pr

Leon Wijning St Annaparochie

Thom Dijkstra Bitgum

Stijn Vincken Spannum

2e pr

Clive van der Weerdt Makkum

Rink Sterk St Annaparochie

Andre de Vries Bitgummole