Jaarvergadering 22 maart 2019

Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën
Datum: vrijdag 22 maart 2019
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doarpshûs Raerd

Agenda

1. Opening/vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag jaarvergadering d.d. 16 maart 2018

5. Jaaroverzicht 2018

6. Financieel verslag 2018

7. Verslag kascommissie

8. Bestuursverkiezing:

  • Voorstel nieuw bestuurslid: Janny van der Meer

Pauze

9. Sponsor(en)

10. Jaarvergadering KNKB d.d. 14 maart 2019

11. Bespreking Nederlandse Kampioenschappen,...Lees meer