Nieuws 2020

Onderstaand een overzicht van het nieuws omtrent KV Wêz-Wis/Raerd de Lege Geaën. Ontvang je de digitale nieuwsbrief nog niet maar wil je toch op de hoogte blijven van het nieuws en de activiteiten. Schrijf je dan in voor  voor onze nieuwsbrief. De jeugd klikt hier en de senioren klikken hier.

KNKB partij jongens 8 augustus

KNKB Jongens afdelingspartij met opstap zaterdag 8 augustus

Onze wedstrijdagenda van dit jaar, voor wat betreft KNKB partijen, was zo gepland dat de KNKB partijen in mei en juni zouden plaatsvinden. Aangezien door de corona er geen wedstrijden plaatsvonden hadden wij als vereniging besloten om ons in te zetten voor het...Lees meer


Competitie kaatsen jeugd 2020

Vanaf 21 mei wordt er gestart met het competitie kaatsen voor de jeugd.

Het is in twee groepen ingedeeld;

  • Jeugd t/m 12 jaar kaatst op donderdagavond om 19:00 uur.
  • Jeugd vanaf 13 jaar kaatst op vrijdagavond om 19:00 uur.

De “corona” regels van de kaatstrainingen gelden ook voor het competitie kaatsen.

...Lees meer

Zomertraining 2020

Goed nieuws. De kinderen mogen weer kaatstrainen! Competitie kaatsen mag helaas nog niet…. Het trainen mag wanneer de Kaatsclub, Trainers, kinderen en ouders zicht aan de richtlijnen van het NOC*NSF houden.

Dit betekent op het kaatsveld o.a.;
– De richtlijnen van het NOC*NSF gelden. Onderstaande zijn deze te downloaden.
– Ten tijde van...Lees meer


Voorstel tot benoeming nieuw bestuurslid

Beste leden van Kv Wêz-Wis,

Aangezien het coronavirus de gemoederen nog wel enige tijd zal bezig houden, waardoor er voorlopig geen jaarvergadering van de kaatsvereniging zal worden gehouden, willen wij via de mail graag alvast een agendapunt behandelen. Dit omdat onze huidige secretaris A.B. v/d Meulen reeds is verhuisd en de...Lees meer


20 maart - Jaarvergadering (AFGELAST)

Geachte leden, 

Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën 

Datum:     Vrijdag 20 maart 2020 a.s.
Tijd:         20.00 uur
Plaats:    Sportkantine Jongemakrite Raerd

Agenda

1.    Opening/vaststellen agenda
2.    Mededelingen
3.    Ingekomen stukken
4.    Verslag jaarvergadering d.d. 22 maart 2019
5.    Jaaroverzicht 2019
6.    Financieel verslag 2019
7.    Verslag kascommissie 
 ...Lees meer


14 maart - Zaalkaatspartij (AFGELAST)

...Lees meer