Nieuws 2019

Onderstaand een overzicht van het nieuws omtrent KV Wêz-Wis/Raerd de Lege Geaën. Ontvang je de digitale nieuwsbrief nog niet maar wil je toch op de hoogte blijven van het nieuws en de activiteiten. Schrijf je dan in voor  voor onze nieuwsbrief. De jeugd klikt hier en de senioren klikken hier.

Jaarvergadering 22 maart 2019

Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën
Datum: vrijdag 22 maart 2019
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doarpshûs Raerd

Agenda

1. Opening/vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Verslag jaarvergadering d.d. 16 maart 2018

5. Jaaroverzicht 2018

6. Financieel verslag 2018

7. Verslag kascommissie

8. Bestuursverkiezing:

  • Voorstel nieuw bestuurslid: Janny van der Meer

Pauze

9. Sponsor(en)

10. Jaarvergadering KNKB d.d. 14 maart 2019

11. Bespreking Nederlandse Kampioenschappen,...Lees meer