Beste jeugdleden,

De Federatie Mid Fryslân wil ook deze winter weer de wintertrainingen organiseren in niveaugroepen. Als richtlijn om mee te kunnen doen aan de trainingen wil de Federatie Mid Fryslân in eerste instantie dezelfde criteria hanteren zoals dat bij de federatiewedstrijden gebruikelijk is, namelijk de opslagafstand voor de federatie. Onderstaand de criteria per categorie;

 

opslagafstanden Federatie KNKB
Welpen meisjes min. 10 meter 13 meter
Welpen jongens min. 11 meter 14 meter
Pupillen meisjes min. 13 meter 16 meter
Pupillen jongens min. 15 meter 18 meter
Schoolmeisjes min. 16 meter 19 meter
Schooljongens min. 19 meter 22 meter
Meisjes min. 16 meter 22 meter
Jongens min. 24 meter 27 meter
Kosten
De Federatie Mid Fryslân wil graag kostendekkend werken. Omdat de exacte groepsindeling nog niet bekend is kan de Federatie Mid Fryslân nog geen exacte bedragen noemen. De kosten voor de zaalhuur en de BTW zijn wederom hoger als vorig jaar en dit zal de Federatie Mid Fryslân moeten doorrekenen in de kostprijs. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat de kosten voor de training van de welpen rond de € 35-40 bedraagt en voor de overige categorieën € 45-55. Dit is natuurlijk geheel afhankelijk van de groepssamenstelling.  
 
Zodra de opgaven van alle verenigingen aangesloten bij de Federatie Mid Fryslân bekend zijn stelt de Federatie Mid Fryslân in overleg met de trainers de verschillende (niveau)groepen samen. Mits er voldoende deelname is wordt er onderscheid gemaakt in de volgende categorieën;
 • welpen jongens en meisjes
 • pupillen meisjes
 • pupillen jongens
 • schoolmeisjes en schooljongens 
 • Jongens en Meisjes 

Locatie en data
De welpen trainen zondagmorgen in Reduzum, de overige categorieën trainen in Akkrum. De trainingsdata (ovb) zijn;

 • zondag, 04 februari 2018
 • zondag, 11 februari  2018
 • zondag, 18 februari  2018
 • zondag, 25 februari  2018 (voorjaarsvakantie)
 • zondag, 04 maart  2018
 • zondag, 11 maart  2018
 • zondag, 18 maart  2018
 • zondag, 25 maart 2018
 • zondag, 01 april 2017 (reserve)
Opgave
Wil je deelnemen aan de wintertraining van de Federatie Mid Fryslân geef je dan voor
04 januari 2018 op onder vermelding van je naam, geboortedatum, categorie (2018) en bondsnummer via opgave@wez-wis.nl
 
Zodra de opgaven van alle verenigingen binnen zijn zal de Federatie Mid Fryslân met de trainers de groepen samenstellen en de verenigingen op de hoogte stellen van de definitieve groepssamenstelling, kosten, betaalwijze en trainingstijden. 
 
Indien er nog vragen of opmerkingen zijn betreffende deze wintertrainingen dan kunnen jullie die kenbaar maken via opgave@wez-wis.nl Wij zullen de dan voorleggen aan de Federatie Mid Fryslân