UITNODIGING
 
Betreft: Huldiging winnaars NK Pupillen Jongens
Datum: Zaterdag 7 oktober
Tijd: 19.00 t/m 21.00 uur
Plaats: Doarpshûs Raerd

 
24 juni 2017 staat bij het bestuur en de leden van KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën in het geheugen gegrift als de dag dat Sybrand, Jelmer Foppe en Jens voor onze vereniging het NK pupillen jongens wonnen. 
 
Over deze fantastische overwinning zal nog jaren gesproken worden. Voordat we aan die jaren beginnen willen we dit seizoen nog één keer stil staan bij hun top prestatie. 
 
Hierbij willen we u uitnodigen voor een feestelijke huldiging op zaterdag 7 oktober in Doarpshûs ‘de Trijesprong’ in Raerd. U bent welkom vanaf 19.00 uur.
 
Deze avond staat in het teken van de drie kaatsers. We kijken gezamenlijk terug op deze dag en er is gelegenheid om de jongens te feliciteren. Dit alles doen we onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Op deze avond zullen naast de drie kaatsers en hun familieleden ook de verliezend finalisten van de afdeling OKK Bitgum aanwezig zijn.
 
We hopen u 7 oktober a.s. te mogen begroeten.
 
 
P.s. Mocht u de jongens persoonlijk in het zonnetje willen zetten dan horen we dat graag even van te voren zodat we dit in ons programma kunnen opnemen.