Nieuws 2015

U bent hier::/Nieuws 2015

Onderstaand een overzicht van het nieuws omtrent KV Wêz-Wis/Raerd de Lege Geaën

Jaarvergadering 2015

Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën Datum: vrijdag 20 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: Dorpshuis Agenda 1. Opening/vaststellen agenda 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Verslag jaarvergadering d.d. 28 maart 2014 5. Jaaroverzicht 2014 6. Financieel verslag 2014 7. Verslag kascommissie 8. Afscheid hoofdsponsor 9. Presentatie nieuwe hoofdsponsor 10. Sponsorplan 2015 11. Bestuursverkiezing: [...]

Wintertraining federatie Mid Fryslân

Beste jeugdleden, De Federatie Mid Fryslân organiseert ook deze winter weer de wintertrainingen in niveaugroepen. Als richtlijn om mee te kunnen doen aan de trainingen wil de Federatie Mid Fryslân in eerste instantie dezelfde criteria hanteren zoals dat bij de federatiewedstrijden gebruikelijk is, namelijk de opslagafstand voor de federatie. Onderstaand de criteria per categorie; opslagafstanden Federatie KNKB Welpen meisjes [...]