Dinsdagavond 22 april om 19.00 uur start het competitiekaatsen voor de jeugdleden. We kunnen helaas de organisatie niet alleen doen en hebben daarom jullie hulp nodig om de competitieavonden plezierig en geordend te laten verlopen. Daarom bent u als ouders ingedeeld om een keer te komen helpen. In het onderstaande schema kunt u terugvinden wanneer u aan de beurt bent. Kunt u niet op de genoemde datum? Dan graag onderling ruilen.

Graag 30 min. voor aanvang aanwezig i.v.m het perken leggen, dan kunnen we op tijd starten.

Let op!
Wanneer uw kind of kinderen niet mee kunnen doen aan een competitieavond dan dit graag uiterlijk de maandagavond 18.00 uur voor de competitieavond doorgeven aan Alex van der Woude , via de mail of telefonisch 06 23603752. De indeling voor de competitie wordt namelijk de avond van te voren gemaakt.

In de vakanties kaatsen we zoveel mogelijk door. Geen bericht betekend dat er gewoon kaatsen is, dit geldt zowel voor de competitie als het trainen. De competitie loopt door tot de zomervakantie.

Rest ons nog iedereen heel veel kaatsplezier te wensen en alvast bedankt voor de hulp!