Nieuws 2019

U bent hier::/Nieuws 2019

Jaarvergadering 22 maart 2019

Betreft: Jaarvergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege GeaënDatum: vrijdag 22 maart 2019Tijd: 20.00 uurPlaats: Doarpshûs Raerd Agenda 1. Opening/vaststellen agenda 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Verslag jaarvergadering d.d. 16 maart 2018 5. Jaaroverzicht 2018 6. Financieel verslag 2018 7. Verslag kascommissie 8. Bestuursverkiezing: Voorstel nieuw bestuurslid: Janny van der Meer Pauze 9. Sponsor(en) 10. Jaarvergadering [...]