Op zaterdag 19 aug stond er een KNKB welpenjongens d.e.l A en B klasse partij op de agenda van K.V Wez-Wis te Raerd. Omdat de partij in de vakantieperiode viel waren er 19 aanmeldingen en daarom had de KNKB besloten om in één klasse te kaatsen met een verliezersronde. Op het weer was niks aan te merken, ondanks dat er zo nu en dan een bui was voorspeld, bleef het de hele droog en was er een aangenaam zonnetje. In de eerste omloop werd duidelijk wie er voor de prijzen gingen strijden en wie er verder mochten in de verliezersronde.

In de tweede omloop waren de parturen aardig aan elkaar gewaagd en dit leverde spannende potjes op waar voor elk punt werd geknokt. Omdat het in de eersten vaak 6-6 werd, was het lastig om te voorspellen wie er zou winnen. Uiteindelijk stonden Brent Jesse van Beem uit Dronrijp en Hidde Jorritsma uit Lollum in de finale tegenover Daan Kooistra uit Raerd en Johannes de Boer uit Hommerts. Brent en Hidde waren met 5-2 en 6-6 de sterksten in deze finale. De derde prijs was voor Lieuwe van der Kamp uit Nijland en Jort de Kroon uit Dronrijp.

Ook in de verliezersronde was de tweede omloop het meest spannend met potjes waar alle eersten aan de telegraaf hingen. De finale ging tussen Tymen Bijlsma uit Bolsward en Rens Hoekstra uit Sint Annaparochie en het partuur van Frans en Ruurd Oosterbaan uit Scharnegoutum. Deze werd ook vrij eenvoudig gewonnen door Tymen en Rens.

Uitslag:

1ste Prijs
Brent Jesse van Beem Dronrijp
Hidde Jorritsma Lollum

2de Prijs
Daan Kooistra Raerd
Johannes de Boer Hommerts

3de Prijs
Lieuwe van der Kamp Nijland
Jort de Kroon Dronrijp

Uitslag verliezersronde:

1ste Pijs
Tymen Bijlsma Bolsward
Rens Hoekstra Sint Annaparochie

2de Prijs
Frans Oosterbaan Scharnegoutum
Ruurd Oosterbaan Scharnegoutum

 

Sponsor van deze partij was Stichting Alphatrots uit Sneek