De notulen liggen tijdens de vergadering 11 maart 2022 ter inzage.