In goed overleg met de Tennisclub, Ysclub, Gymnastiekvereniging OSO en het dorpshuisbestuur hebben we besloten dit jaar gezamenlijk GEEN activiteiten te organiseren op 24 april in het kader van het openingsportseizoen 2016.

We gaan ervan uit jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn dan kunnen jullie je wenden tot één van de bestuursleden.