Het kaatseizoen zit er weer op! Alle wedstrijden zijn verkaatst, de trainingen zijn afgesloten, de kinderen hebben hun diploma’s behaald en de competities zijn verkaatst. Onderstaand een overzicht van alle winnaars;

Beste Ledekeatser: Ilse Kooistra & Tymo Duizendstra

Beste keatser om ûtens: Jildou Ekema (rectificatie; helaas was het bestuur wat te voorbarig met het toekennen van de prijs aan Ilse Kooistra. In de categorie van Jildou Ekema werd er nog 1 weekend langer doorgekaatst. In dit weekend won Jildou 2 prijzen waardoor ze Ilse voorbij ging in het klassement. Namens het bestuur de excuses voor het ongemak).

Winnaars competitie JEUGD:
Beginners
1. Jentsje Wiarda – 35 voor
2. Werner Bosma 35 voor (1 meer tegen)
3. Esmee Kooistra – 33 voor

Welpen meisjes
1. Marrit de Groot – 56 voor
2. Ilse Kooistra – 53 voor
3. Renske Wiarda – 44 voor

Welpenjongens
1. Boaz Compagne – 36 voor
2. Jelke Veldhuis – 31 voor
3. Timo Duizendstra – 29 voor

Puppillenmeisjes
1. Nynke vd Velde – 47 voor
2. Sigrid Timersma – 44 voor
3. Janna veldhuis – 43 voor

Puppillenjongens
1. Sybrand Veldhuis – 44 voor
2. Henk Veenstra – 43 voor
3. Jacco Boersma – 26 voor

Schoolmeisjes
Tara Brit van der Meulen – 46 voor

Schooljongens
1. Allard Jens van den Berg – 23 voor 28 tegen
2. Redmer Veldhuis – 23 voor 31 tegen
3. Sietse de Jong – 18 voor

Winnaars competitie SENIOREN: Oeltsje van der Woude

Winnaars competitie 35+: Sjouke de Boer