Afgelopen weekend stond het hoogtepunt van het jeugdkaatsen op de agenda, namelijk het diplomakaatsen met kaatskamp op zaterdag en zondag de bekerpartij, inclusief de overnachting in een tent op het sportveld. Dit kaatskamp werd inmiddels al weer voor de tiende keer gehouden en nog steeds onder de bezielende leiding van oud voorzitter, Berend Raap!

Zaterdagmiddag, nadat de kerkklok twee keer had geklonken, zijn we begonnen met een korte toespraak van de voorzitter van het kaatskamp. Na deze verlossende woorden kon het diplomakaatsen beginnen. Hier werd fanatiek en fel gestreden om een zo goed mogelijk diploma. Menig kinderoog zag inmiddels op de achtergrond ook een groot luchtkussen verschijnen in de vorm van een hindernisbaan, hier werd dan ook nadat de penningmeester alle kinderen even op de regels had gewezen, dankbaar gebruik van gemaakt. Hierna volgde een barbecue waar het vlees gretig aftrek vond.

‘s Avonds werd het geduld van de kids nog even op de proef gesteld door de regisseur van de film de Minions. Nadat deze startproblemen ook waren opgelost hoorden we buiten de oudste man in de filmzaal het hardst lachen (Berend). Aan het einde van deze film zochten de eerste kaatsers het matras al op omdat de oud voorzitter  eerder op de dag al had aangegeven dat zondag de belangrijkste kaatspartij van het jaar op de agenda stond.

Dit kaatskamp werd mede mogelijk gemaakt door Timmerbedrijf Fokko Kooistra & V.O.F. E.S. & A.J. Terpstra

Invalid Displayed Gallery

De zondagochtend konden wij als bestuur zijnde precies zien wie naar deze woorden had geluisterd en wie niet.. Nadat de kerkklok 9 had geslagen begon de belangrijkste partij van het jaar, dit jaar in sommige categorieën wat aanpassingen gedaan wat betreft niveau. Dit kwam het kaatsen ten goede!

Bij de welpen meisjes hadden we een a,b en een c klasse zodat de parturen meer aan elkaar gewaagd waren én het voor alle meisjes leuker was. Zo kwam alle meisjes aan kaatsen toe. Ilse Kooistra werd als koningin aangewezen.

Bij de welpen jongens werd een competitie gespeeld tussen drie parturen. Hier werd ook fel gestreden om de prijs en koningsbeker. Bij deze heren werd de koningsbeker overhandigd aan Jens Kooistra.

Zoals gezegd waren er ook sommigen die niet direct na de film, het bed hadden opgezocht en iets later de ogen toe deden. Hierdoor bleek op het veld dat het balletje soms vreemd kan rollen. De pupillen meisjes speelden ook een competitie. Hier werd Nynke v/d Velde gekroond tot koningin na twee gewonnen partijen.

Bij de pupillen jongens werd een individueel klassement gespeeld. Hier verzamelde Redmer Veldhuis de meeste punten en werd dan ook met logisch gevolg koning in deze klasse.

In de schooljongens categorie ontkwamen we er ook niet aan om een individueel klassement te hanteren. Na enig blessureleed van Sander v/d Velde werd in de persoon van Lizzy Strick een waardig opvolgster gevonden. Hier werd de eerste prijs uit het vuur gesleept door (King) Niels van Vilsteren.

Nadat aan het kaatsgeweld van de jeugd een einde was gekomen was het de beurt aan de dames en heren senioren, om de gerookte paling én eer van de titel koning of koningin te bemachtigen.

Bij de dames werd een individueel klassement gehanteerd. Hier werd de eerste prijs gewonnen door Tryntsje Schaap en zij mag zichzelf, net als een jaar eerder, weer een jaar koningin noemen! Bij de heren was er een redelijk deelnemersveld. Enige vaste deelnemers waren geblesseerd maar desondanks kon er gekaatst worden. In deze categorie mochten we zelfs de terugkeer van een voormalig kaatslegende meemaken. Nadat de huidige voorzitter gebroken afhaakte, twee partijen in 1 week is toch te veel voor deze jongen, nam Tjep v/d Woude zijn plaats in. Desondanks kon Tsjep ook niet voorkomen dat de finale niet werd gehaald.

In de finale won het partuur Velhuis/Teitsma/vdMeer de prijs en werd Job tot koning betiteld. Na de kruitdampen van de finale werd het kaatsseizoen min of meer afgesloten in de kantine onder het genot van een biertje en muziek van zanger Arnold.

Deze partij werd mogelijk gemaakt doorGlas 80 b.v. en Titan Projects