Nieuws 2020

U bent hier::/Nieuws 2020

20 maart – Jaarvergadering

Geachte leden,  Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën  Datum:     Vrijdag 20 maart 2020 a.s.Tijd:         20.00 uurPlaats:    Sportkantine Jongemakrite Raerd Agenda 1.    Opening/vaststellen agenda2.    Mededelingen3.    Ingekomen stukken4.    Verslag jaarvergadering d.d. 22 maart 20195.    Jaaroverzicht 20196.    Financieel verslag 20197.    Verslag kascommissie        Benoemen kascommissie 8.   [...]