Nieuws 2020

U bent hier::/Nieuws 2020

KNKB partij jongens 8 augustus

KNKB Jongens afdelingspartij met opstap zaterdag 8 augustus Onze wedstrijdagenda van dit jaar, voor wat betreft KNKB partijen, was zo gepland dat de KNKB partijen in mei en juni zouden plaatsvinden. Aangezien door de corona er geen wedstrijden plaatsvonden hadden wij als vereniging besloten om ons in te zetten voor het completeren van de wedstrijdlijst [...]

Competitie kaatsen jeugd 2020

Vanaf 21 mei wordt er gestart met het competitie kaatsen voor de jeugd. Het is in twee groepen ingedeeld; Jeugd t/m 12 jaar kaatst op donderdagavond om 19:00 uur. Jeugd vanaf 13 jaar kaatst op vrijdagavond om 19:00 uur. De "corona" regels van de kaatstrainingen gelden ook voor het competitie kaatsen.

Zomertraining 2020

Goed nieuws. De kinderen mogen weer kaatstrainen! Competitie kaatsen mag helaas nog niet.... Het trainen mag wanneer de Kaatsclub, Trainers, kinderen en ouders zicht aan de richtlijnen van het NOC*NSF houden. Dit betekent op het kaatsveld o.a.;- De richtlijnen van het NOC*NSF gelden. Onderstaande zijn deze te downloaden.- Ten tijde van de training mogen er [...]

Voorstel tot benoeming nieuw bestuurslid

Beste leden van Kv Wêz-Wis, Aangezien het coronavirus de gemoederen nog wel enige tijd zal bezig houden, waardoor er voorlopig geen jaarvergadering van de kaatsvereniging zal worden gehouden, willen wij via de mail graag alvast een agendapunt behandelen. Dit omdat onze huidige secretaris A.B. v/d Meulen reeds is verhuisd en de komende periode zijn functie [...]

20 maart – Jaarvergadering (AFGELAST)

Geachte leden,  Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën  Datum:     Vrijdag 20 maart 2020 a.s.Tijd:         20.00 uurPlaats:    Sportkantine Jongemakrite Raerd Agenda 1.    Opening/vaststellen agenda2.    Mededelingen3.    Ingekomen stukken4.    Verslag jaarvergadering d.d. 22 maart 20195.    Jaaroverzicht 20196.    Financieel verslag 20197.    Verslag kascommissie        Benoemen kascommissie 8.   [...]