Beste leden van Kv Wêz-Wis,

Aangezien het coronavirus de gemoederen nog wel enige tijd zal bezig houden, waardoor er voorlopig geen jaarvergadering van de kaatsvereniging zal worden gehouden, willen wij via de mail graag alvast een agendapunt behandelen. Dit omdat onze huidige secretaris A.B. v/d Meulen reeds is verhuisd en de komende periode zijn functie niet meer kan vervullen.

Graag willen we dan ook graag agendapunt 8 van de jaarvergadering behandelen via de mail, zodat we organisatorisch weer voor het nieuwe seizoen voltallig kunnen functioneren. Wanneer het komende seizoen gaat aanvangen is op dit moment niet duidelijk.

Punt 8 op de jaarvergadering zou zijn:

  • Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: A.B. v/d Meulen
    -Voorstel nieuw bestuurslid: Annette Stelwagen

Wanneer er voor zaterdag 11 april 2020 geen bezwaar kenbaar is gemaakt aan onderstaand mailadres of telefoonnummer, gaan wij over tot het benoemen van het nieuwe bestuurslid.

voorzitter@wez-wis.nl of via telefoonnummer: 06 51407386.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Kaatsvereniging Wêz-Wis de Lege Geaën