Op zaterdag 24 juni stond er een KNKB schoolmeisjes Afd en een schoolmeisjes d.e.l partij op de agenda van K.V Wez-Wis te Raerd. Voor de Afdeling waren er 14 parturen ingeschreven en voor de opstap d.e.l stonden 8 namen op de lijst. Deze lijst werd aangevuld met de verliezende parturen van de Afd. Na de eerste omloop werd er geloot, zodat er bij de d.e.l uiteindelijk 11 parturen van start konden gaan.

In de Afd was Makkum, net als vorig jaar, het sterkste partuur. Alle partijen, inclusief de finale tegen het partuur van Bolsward 1, werden vrij eenvoudig gewonnen. De twee derde prijzen gingen naar de parturen van Scharnegoutum en Dronrijp

In de opstap d.e.l. waren de parturen iets meer aan elkaar gewaagd. De finale ging tussen Marije Bodde uit Grou, Senna Keulen uit Jirnsum en Sigrid Post uit Sexbierum, Lisanne Leyenaar uit Bolsward. In een spannende finale, werden Marije en Senna uiteindelijk de winnaars. De derde prijs ging naar het partuur Tara Brit v.d Meulen uit Raerd en Chantal de Witte uit Makkum.

Uitslag Afdeling:

1ste Prijs Makkum

Ilse Zwaagstra

Lieke van Loon

Larissa Smink

2de Prijs Bolsward 1

Rixt Blanke

Famke Zijlstra

Jessie Rekker

3de Prijs Scharnegoutum

Moniek Lootsma

Iris Oosterbaan

3de Prijs Dronrijp

Senne Idsardi

Iris Veltman

Julia Marthine Rienks

Uitslag Opstap d.e.l.

1ste Pijs

Marije Bodde Grou

Senna Keulen Jirnsum

2de Prijs

Sigrid Post Sexbierum

Lisanne Leyenaar Bolsward

3de Prijs

Tara Brit v.d Meulen Raerd

Chantal de Witte Makkum

Het bestuur wil graag alle deelnemers,vrijwilligers en het publiek bedanken. 

Deze partij werd gesponsord door Van der Weerd Installatietechniek uit Franeker