Uitslagen Federatie kaatsen  vrijdag 26 mei te Raerd

Op vrijdag 26 mei stond er een jeugdfederatie op de agenda van K.V Wez-Wis te Raerd. Voor deze partij hadden maar liefst 75 kinderen zich opgegeven verdeeld over 8 klassen. De vrijwilligers van de  fjildlizzersgroep moesten hiervoor 4 velden klaarleggen om alles passend te maken te maken. Er werd gekaatst onder ideale weersomstandigheden, het zonnetje scheen volop en er was geen wolkje aan de lucht. Na een lange middag vol passie, strijdlust en heel veel zweet konden uiteindelijk de prijzen verdeeld worden. Ook deze keer waren er voor de kampioenen weer prachtige kransen gemaakt, namens het bestuur weer hartelijk dank voor alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan een prachtige kaatsmiddag. De uitslagen waren als volgt:

Welpen Jongens poule kaatsen

 1ste prijs   Daan Kooistra         Raerd                         2de prijs   Jelke Veldhuis    Raerd 

                   Meinte Miedema   Reduzum                                   Tygo Arentz       Akkrum

 

Welpen meisjes individueel klassement

 1ste prijs   Brecht de Groot     Raerd                          2de prijs   Renske Wiarda   Raerd

 

Pupillen jongens poule kaatsen

1ste prijs   Jan Yntema               Grou                           2de prijs    Otte Algra          Leeuwarden

                  Tymo Duizendstra   Raerd                                           Twan Ypma       Wergea

 

Pupillen meisjes poule kaatsen

1ste prijs   Ilse Kooistra              Raerd                          2de prijs   Janna Posthumus   Jirnsum

                  Marije Wiarda          Raerd                                           Anouk van der Meulen  Reduzum

3de prijs   Thirza Hotsma           Wergea                      4de prijs    Janna Veldhuis          Raerd

                 Ylse Zijlstra                Reduzum                                      Femke Veenstra       Raerd

 

School jongens poule kaatsen

1ste prijs   Harold de Boer        Jellum                           2de prijs    Jelmer Foppe Drijfhout   Poppenwier

                 Jitze Miedema         Reduzum                                        Ruben Sjerps                     Leeuwarden

 

School meisjes poule kaatsen

1ste prijs   Baukje Heeringa          Reduzum                   2de prijs   Nynke Boersma     Friens

                  Sinne van der Meer    Grou                                            Senna Keulen        Jirnsum

                  Amarins Bleeker          Reduzum

Jongens poule kaatsen

1ste prijs   Bauke Andries Boersma    Reduzum        2de prijs   Johannes Gerben Brinksma   Reduzum

                 Jesse Ypma                           Wergea                           Jarno Hoornstra                       Leeuwarden

 

Meisjes poule kaatsen

1ste prijs   Hester de Boer            Jellum                       2de prijs   Anna Boukje Bloem         Reduzum

                 Marije Bodde               Grou                                           Dieuwke Roelfsema        Jirnsum

                                                                                                            Marije de Vries                 Grou

 

Deze partij werd mede mogelijk gemaakt door sponsoren

Jan Zantema Auto’s  —  Autobedrijf Sypersma  —  Taxatieteam Herre Dijkstra