Op deze stralende moederdag en eerste ledenpartij van 2017 stonden 27 jeugdleden al ‘vroeg’ op het veld om de aanwezige supporters te voorzien van prachtige op- en uitslagen, tussenspelen en boppeslagen. Bij 4 van de 5 partijen werd er in een poule gekaatst, waarbij het ging om de meest behaalde eersten en als dat het geval was kreeg je een prachtige krans en een beker!! Voor de schooljeugd was er een extra zakcentje te verdienen.

De uitslagen waren als volgt:

Welpenmeisjes:               1e  prijs                Renske Wiarda

                                            2e prijs                  Brecht de Groot

 

Welpen jongens:             1e prijs                  Jurre Duizendstra

                                            2e prijs                  Daan Kooistra

                                            3e prijs                  Werner Bosma

Pupillen meisjes:             1e  prijs                Ilse Kooistra en Femke Veenstra

                                            2e prijs                  Janna Veldhuis en Marije Wiarda

 

Pupillen jongens:             1e prijs                  Jurjen Hiemstra

                                             2e prijs                  Tymo Duizendstra

 

Schooljeugd:                     1e prijs                  Redmer Veldhuis

                                             2e prijs                  Sigrid Timersma

 

Omdat er voor het zaalkaatsen dit jaar te weinig animo was en deze partij geen doorgang heeft kunnen vinden, was de ledenpartij voor alle categorieën van zondag 14 mei de eerste officiële wedstrijd van onze vereniging. De Wez-Wis grasmat lag er bij in een perfecte staat van onderhoud en ook de sportkantine had een ware metamorfose ondergaan, mede door initiator Alex v.d. Woude. Daar kwam bij, dat het een ideaal weertje was  om te kaatsen, dus het beloofde een prachtige kaatsdag te worden. Er was ditmaal gekozen om, zowel de jeugd alsook de senioren gelijktijdig te laten beginnen en zodoende werden er om 11.00 uur door jong en oud de eerste ballen geslagen.

Bij de senioren was voldoende opgave, om in een heren en een damesklasse te kunnen kaatsen. Bij de heren waren er vier parturen en bij de dames drie en er  werd gekaatst in poules, waarbij het ging om de meest behaalde eersten. Bij de heren, was dit dusdanig spannend, dat de organisatie de grootste moeite had om de uiteindelijke terechte prijswinnaars te kunnen belonen voor hun tomeloze inzet. Na veel vijven en zessen, heen en weer slingeren van karweibonnen was de uiteindelijke uitslag als volgt:

 

Heren    1ste prijs    Fokko Kooistra                                          2de prijs    Oeltsje van der Woude

                                  Lammert Visser                                                          Gerard van der Meer

                                  Niels van Vilsteren                                                     Jan Zantema

 

Dames    1ste prijs    Annigje van der Meulen                         2de prijs    Jente van der Hem

                                   Boukje van der Meulen                                            Rixt van der Woude

Met dank aan de sponsors Celsus Bouwtoezicht & Titan Projects en de dames van de Kransencommissie voor de mooie kransen met voor de jeugd altijd weer dat beetje extra!