Straatkaatsen Senioren In navolging van de jeugd was het straatkaatsen voor de senioren op zaterdag 8 juni. De opkomst was groot, zowel bij de heren als bij de dames. Bij de heren waren er maar liefst 9 partuur en hier werd gekaatst in een winnaars,-en verliezersronde. Ook bij de dames was er een bovengemiddelde opgave, zodat er met 5 partuur een halve competitie werd gekaatst. Vanaf 16.00 uur gingen de eerste partijen van start op de drie uitgezette velden. De dames hadden aangegeven ook wel eens voor het Dorpshuis te willen kaatsen en zo geschiedde het ook. Heren en dames gingen naast elkaar de strijd met elkaar aan. Het derde veldje naast het Dorpshuis was deze keer het strijdtoneel van de verliezersronde. Er was geen regen voorspeld, maar er stond wel een harde wind die dwars op de velden stond. De combinatie zachte bal / harde wind deed menig opslag veranderen in toverballen. Totaal werden er 15 potjes gekaatst, dus het duurde even voordat de uiteindelijke winnaars bekend waren.

Prijswinnaars bij de heren winnaarsronde;

1ste prijs Sjoerd Stelwagen en Jentje Zantema

2de prijs Fokko Kooistra en Jan Zantema

Winnaar verliezersronde;

Dirk Kooistra en Pieter Siesling

Prijswinnaars bij de dames;

1ste prijs Tryntsje Schaap en Anjo Veenstra

2de prijs Aaltsje Siesling en Froukje Smith

Met dank aan de sponsor van deze partij; Durk-Jan Zantema van Van der Veen en Kromhout accountants en belastingadviseurs.