KNKB Schoolmeisjes Afdeling. Op zaterdag 1 juni stond de tweede KNKB wedstrijd op de agenda van K.V. Wez-Wis de Lege Geaen. Voor deze Schoolmeisjes Afdelingspartij stonden er 12 parturen op de lijst, waaronder ons eigen partuur met Ilse Kooistra, Marrit de Groot en Janna Veldhuis. Op deze prachtige zomerse dag werd in de eerste omloop snel duidelijk wie de favorieten waren. Bolsward en Folsgare wisten beide hun partij met 5-0 te winnen, maar ook Stiens en Tzum wonnen hun partij vrij gemakkelijk. Door afmelding van het Goënga hoefde Raerd niet in actie komen. In de tweede oploop hadden de meiden uit Raerd niet veel in te brengen tegen Stiens, er werd vrij kansloos met 5-2 verloren. De andere beide partijen waren reuze spannend en gingen gelijk op. Bolsward en Dronrijp werden de andere winnaars van de tweede omloop, waarbij Dronrijp een staand nummer kreeg en zeker was van de finale. De andere finalist werd Bolsward.

1ste prijs Femke Folkerts, Inge Blanke, Noa Elzinga uit Bolsward                 2de prijs Femke Alberda, Ilse Marije v Beem, Lisanne Scharringa Dronrijp 3de prijs Mayke Boonstra, Marije Bokma, Marsha Boersma uit Stiens.

Opstap/ d.e.l. Na de eerste omloop bij de afdeling werd er geloot voor de opstap en uiteindelijk stonden er hier 7 partuur op de lijst. Nina v.d Meer was hier de enige vertegenwoordigster uit Raerd. Samen met Selma v.d Wal uit Menaam wisten ze hun eerste partij te winnen. In de halve finale werd al snel duidelijk wie er om voor de eindzege gingen strijden. Elbrich Kooistra uit Goënga en Elske van Straten uit Feinsum moesten het in de finale opnemen tegen Afke Marij v.d Goot uit Goenga en Jelly Hiemstra uit Menaam.

1ste prijs Elbrich Kooistra uit Goënga en Elske van Straten uit Feinsum    2de prijs Afke Marij v.d Goot uit Goënga en Jelly Hiemstra uit Menaam.

Deze prachtige dag werd mede mogelijk door de vele vrijwilligers die Raerd rijk is, hartelijk dank daarvoor. Ook een dankwoord aan de sponsor van deze KNKB partij; Timmerbedrijf Fokko Kooistra uit Raerd.