Dit jaar voor het eerst een jeugdstraatkaatspartij op de agenda van onze vereniging. Deze partij is op voorspraak van ons huidig langstzittend bestuurslid op de agenda gekomen. Als we vroegen; “hoe wil je het doen Lex?” Was Alex zijn respons: “hek wol iene holle” Na wat rondjes door het dorp hebben we besloten dat het veld maar moest komen te liggen op de Slingerbochten, mooie bijkomstigheid is dat deze straat ook de hofleverancier is van de deelnemers. Nadat we op de dinsdagavond de velden hadden aangebracht werd onze angst waarheid…. Door de hevige regenval was er van de velden woensdagochtend weinig over. Mede door het fotografisch geheugen van ons bestuurslid John waren de velden in de loop van de dag weer zichtbaar zodat we klokslag half zeven ‘s avonds konden beginnen. Na enige uitleg van de regels werd er fanatiek gekaatst waarbij de meeste deelnemers toch wel even moesten wennen aan het smalle veld. De kaatsers met een goede opslag en beheerste uitslag hadden een stap voor. Vanwege het snelle verloop van de partijen was kwart over acht de laatste slag van deze avond. Op de donderdagavond hadden we ook nog wat partijen ingepland, de deelnemers waren allemaal om half zeven paraat en vol enthousiasme ging iedereen weer de strijd aan, in de aangepaste kleur van de belijnde velden, die John weer nauwkeurig had uitgezet. De woensdag en donderdagavond hebben we gebruikt als voorrondes waarna op de vrijdagavond de finales konden plaatsvinden op het plein in het grote veld. Na eerst de regenbuien te hebben afgewacht en vervolgens nog een keer te hebben geschuild in het dorpshuis, konden we de prijzen uitreiken van de door S.G. de Groot gesponsorde jeugdstraatkaatspartij. Volgens ons als bestuur was deze partij een groot succes en zullen we hier zeker een vervolg aan geven!                   

Prijswinnaars beginners

1ste prijs Liv Los en Sverre Veenstra                                                                     2de prijs Iris Zantema en Marije Punter

Prijswinnaars welpen

1ste prijs Anouk Stelwagen en Jessy Sterk                                                          2de prijs  Rixt Punter en Lisanne Boersma

Prijswinnaars Jongens / Meisjes

1ste prijs Daan Kooistra  IljaWijtsma                                                                 2de prijs Tymo Duizenstra en Aram v.d Berg

Prijswinnaars Schooljeugd

1ste prijs Ilse Kooistra en Nina v.d Meer                                                   2de prijs Sanne v Vilsteren en Nyka Timersma