Een inmiddels traditie geworden evenement is het Kaatskamp en de Bekerpartij, welke dit jaar gehouden werd op 3 en 4 september. In voorgaande jaren werd deze partij op één dag gehouden, s’ochtends voor de jeugd en s’ middags voor de senioren. Omdat het voetbalseizoen ook al weer was begonnen en Raerd een aantal fanatieke voetballers kent die moesten spelen, werd er zaterdagmiddag om 15.00 uur begonnen met de bekerpartij voor de jeugd. De weersvoorspelling was goed en het was dus ook prachtig weer met volop zon.

Er hadden zich 39 kinderen opgegeven die uitkwamen in 6 verschillende categorieën. Bij de welpen beginners werd een individueel klassement gespeeld en hier had Rixt Punter met twee gewonnen potjes de meeste punten en zo ook gekroond tot koningin. De tweede prijs was voor Silvan Verhoef en de derde voor Esmee Kooistra en Jentsje Wiarda.

Bij de welpen meisjes werd een competitie gespeeld tussen drie parturen. Uiteindelijk was de eerste prijs voor Ilse Kooistra, Renske Wiarda en Alissa Verhoef, waarbij Ilse als koningin werd aangewezen. De tweede prijs was voor Marit en Brecht de Groot en Fardau Tjalsma. De derde prijs werd gewonnen door Nyka Timersma en Nynke Wierda.

Dan de welpen jongens, ook hier een competitie. Hier was het partuur van Tymo Duizendstra en Aram v.d Berg oppermachtig, zij wisten beide partijen met 5-0 te winnen en terecht de winnaars van de eerste prijs. Tymo Duizendstra was de koning. De tweede prijs ging naar Daan Kooistra, Boaz Compagne en Werner Bosma. Sjoerd v.d Hem, Jelke Veldhuis en Jurre Duizendstra waren derde.

Bij de pupillen meisjes ook drie parturen, in deze competitie duurden de partijen lang. Er werd fel gestreden om elk punt en vaak was het 6-6 voordat er iemand het eerst pakte. Deze categorie was dan ook als laatste klaar. Sanne v Vilsteren, Janna Veldhuis en Ise Meckes trokken aan het langste eind en werden eerste. Sanne werd hier de koningin. Nynke v.d Velde, Marije Wiarda en Ymkje Landman pakten de tweede prijs en de derde was voor Sigrid Timersma, Nina v.d Meer en Femke Feenstra.

Zes deelnemers bij de pupillen jongens, drie parturen van twee gingen onderling de strijd aan in een competitie. Sybrand Veldhuis en Lutsen Hospes wonnen beide potjes en werden eerste. Sybrand Veldhuis was de koning. Jens Kooistra en Jacco Boersma werden tweede en de derde prijs ging naar Arjen v.d Velde en Jurjen Hiemstra.

De laatste categorie was die van de schooljongens, vier jongens maakten via een individueel klassement uit wie winnaar en koning werd. Sander v.d Velde was de onbetwiste winnaar hier. Redmer Veldhuis pakte met één eerst meer dan Allard v.d Berg nipt de tweede prijs. Allard v.d Berg en Rense Sikkema werden derde.

Rond 19.00 uur waren alle prijzen verdeeld en was het tijd voor het avondprogramma. Onder leiding van chef du Camp Berend Raap werd de BBQ ontstoken en werden de hongerige kelen gevuld met hamburgers, worsten en kippekakken. Bij het vallen van de avond was er een groot kampvuur waar verhalen werden verteld en marshmallows gegeten. Ook werd een nog een film vertoond en het duurde nog tot in de late uurtjes voordat het stil was in het kamp. De volgende ochtend werd het kamp afgesloten met een uitgebreid ontbijt en rond 09.00 gingen de kinderen moe maar voldaan huiswaarts.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Hein-Willem Leeraar & Partners, van der Weerd InstallatietechniekTiepie Engineering en Autobedrijf Sypersma, sponsoren van het Kaatstkamp en de Bekerpartij.