Uitslagen 2016

U bent hier::/Uitslagen 2016

Onderstaand een overzicht van de uitslagen van wedstrijden die door KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën georganiseerd zijn.

Korte terugblik 2018

Voor iedereen nog een gezond en sportief 2019 toegewenst! 2018 was voor ons als kaatsvereniging een zeer succesvol jaar. In maart van het jaar bekend kunnen maken dat we een nieuwe hoofd/shirtsponsor “Alphatrots” hebben ! Dat “Alphatrots” voor drie jaar heeft getekend, met een optie voor nog drie jaar eventueel. De start was dan ook [...]

Winnaars jaarprijzen 2016

Het kaatseizoen zit er weer op! Alle wedstrijden zijn verkaatst, de trainingen zijn afgesloten, de kinderen hebben hun diploma's behaald en de competities zijn verkaatst. Onderstaand een overzicht van alle winnaars; Beste Ledekeatser: Ilse Kooistra & Tymo Duizendstra Beste keatser om ûtens: Jildou Ekema (rectificatie; helaas was het bestuur wat te voorbarig met het toekennen van de prijs aan [...]

Kaatskamp en Bekerpartij 2016

Een inmiddels traditie geworden evenement is het Kaatskamp en de Bekerpartij, welke dit jaar gehouden werd op 3 en 4 september. In voorgaande jaren werd deze partij op één dag gehouden, s’ochtends voor de jeugd en s’ middags voor de senioren. Omdat het voetbalseizoen ook al weer was begonnen en Raerd een aantal fanatieke voetballers [...]

Zondag 10 juli | Ledenpartij alle categorieen

Zondag 10 juli vond al weer de 9e de kaatspartij van dit seizoen plaats van onze kaatsvereniging. De jeugd, die de donderdag voorafgaande aan deze partij ook al weer om de befaamde diploma's had gestreden, stond om 9.00 uur te popelen om te beginnen. Er werd gekaatst in 5 categorieën. In de klasse welpenbeginners werd [...]

Zaterdag 25 juni zachtebalkaatsen

Andere seizoenen stond eind juni altijd het straatkaatsen op de agenda van onze vereniging. Dit seizoen niet. Vorig jaar kwam het bestuur ter ore dat het de jeugdleden ook wel eens leuk leek om met een zachtebal te kaatsen. Enthousiasme moedigen we aan vandaar dat we hebben besloten om dit jaar een zachtebalwedstrijd te organiseren voor [...]

Vrijdag 17 juni | Federatie afdeling Welpen/Pupillen

Op vrijdagavond 17 juni waren de welpen en de pupillen van de federatie Mid Fryslân te gast bij K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën. Onder een luid gekrijs van de jonge Raerder Roeken en in de liuwte van het Raerder bos kon om 17.45 uur gestart worden me de wedstrijden. Onder leiding van de clubscheidsrechters [...]

Ledenpartij Jeugd | Vrijdag 13 mei 2016

Op vrijdag 13 mei was de eerste ledenpartij voor de jeugd. Om 18.00 gingen de meeste kinderen los. Helaas zat het weer niet helemaal mee. Het was gelukkig wel droog, maar oh wat was het koud! Gelukkig heeft het het kaatsen niet belemmerd, want er werd fantastisch gekaatst door de kinderen! Bij de welpenbeginners werd [...]

Zaterdag 11 juni | KNKB Pupillenmeisjes Afd. + d.e.l.

Op zaterdag 11 juni stond er een KNKB pupillenmeisjes Afd en een pupillenmeisjes d.e.l partij op de agenda van K.V Wez-Wis te Raerd. Voor de Afdeling waren er 15 parturen ingeschreven en voor de opstap d.e.l stonden 7 namen op de lijst. Deze lijst werd aangevuld met de verliezende parturen van de Afd. Na de [...]

Zondag 29 mei | KNKB Meisjes A & B

Op zondag 29 mei stond er een KNKB meisjes partij op de agenda op het kaatsveld van K.V Wez-Wis te Raerd. Er werd gekaatst in een A en B klasse. In de A klasse waren er vier parturen en hier werd gekaatst in een poule. In de B klasse waren elf parturen en hier werd [...]