Voor iedereen nog een gezond en sportief 2019 toegewenst!

2018 was voor ons als kaatsvereniging een zeer succesvol jaar.
In maart van het jaar bekend kunnen maken dat we een nieuwe hoofd/shirtsponsor “Alphatrots” hebben ! Dat “Alphatrots” voor drie jaar heeft getekend, met een optie voor nog drie jaar eventueel.
De start was dan ook zeer goed.
De shirts werden uitgereikt en de jeugd kon maar weg te kaatsen naar diverse wedstrijden bij de federatie “Mid Fryslan” de KNKB en natuurlijk onze eigen ledenwedstrijden.
Er werden in alle categorien waar we mee deden in de federatie vele prijzen gewonnen ,zowel in de afdelingswedstrijden als de door elkaar loten wedstrijden.
Bij de KNKB werden diverse prijzen in de door elkaar loten wedstrijden behaald, het klapstuk was echter de winst op het Nederlands kampioenschap door het pupillenmeisjes partuur.
Onze nieuwe sponsor was dus goed in beeld bij de diverse wedstrijden op de friese velden.
Voor het eerst afgelopen jaar een ouder kind wedstrijd, wat een prachtig gezicht een heel veld vol kaatsende kinderen en ouders. Weer een prachtig kaatskamp met diplomakaatsen is er door diverse vrijwilligers weer georganiseerd. TOP
De ledenpartijen werden over het algemeen goed bezocht (er kunnen natuurlijk altijd meer bij)
Voor de laatste bestuurvergadering in december heeft Berend (Alphatrots) gevraagd of we het afgelopen jaar met hem wilden evalueren. Nou ja evalueren……. openbreken van het contract eigenlijk. Vanaf nu gelijk 6 jaar erbij !!!!! Eigenlijk hoefden we niet lang na te denken en hebben we de handen geschud.

Ja en dan 2019………..
Het begin aan de kaats/tennismuur is gemaakt, en daar gaan we vol voor en proberen dit met man en macht eind april voor elkaar te hebben.
Dit jaar 1 extra KNKB wedstrijd, de dames komen.
We gaan een heuse “Strjitkeatswike” organiseren
Het kaatskamp
En natuurlijk al onze andere mooie partijen, we hopen jullie daar allemaal weer te zien!
Bestuur KV Wêz Wis- Raerd De Lege Geaën