KNKB Schooljongens Afd + Opstap 19 mei 2019 Op zondag 19 mei stond er een KNKB schooljongens Afd en een schooljongens d.e.l partij op de agenda van K.V Wez-Wis te Raerd. Om 10.00 uur stipt werd er aangevangen door de Afdeling, hiervoor waren er maar liefst 20 parturen ingeschreven, waaronder onze eigen jongens, Jelmer Foppe Drijfhout, Jens Kooistra en Sybrand Veldhuis. Er werd gekaatst onder lekkere weersomstandigheden met een toch wel aardig windje uit het noorden. Na de eerste omloop werd er geloot voor de opstap / d.e.l. zodat ook deze categorie van start kon gaan. Uiteindelijk konden hier 13 parturen van start gaan. Bij de Afdeling was het reuze spannend, er waren leuke partijen waar het vaak gelijk op ging en moeilijk in te schatten was wie er door zou gaan. Na een lange kaatsdag waren het de jongens uit Arum die met de eerste prijs naar huis gingen. In de finale waren ze net iets te sterk voor ons eigen partuur, dat in de halve finale wist te winnen van St. Annaparochie. Bij de opstap d.e.l. waren de parturen eveneens aan elkaar gewaagd. Ook hier lange potjes waar voor elk gestreden werd. Menig eerst werd pas beslist op 6-6 en pas om 17.00 uur was de finale tussen Durk Bootsma ui Reahus , Milan v.d Weg uit Easterein en Menno Johnson uit Kimswerd, Folkert Jelmer Visser uit Lioessens ten einde. Onderstaand alle uitslagen;

Uitslag Afdeling:

1ste Prijs Arum; Mathijs Buma,Pieter den Breejen en Rinnert Tolsma

2de Prijs Raerd; Jelmer Foppe Drijfhout, Jens Kooistra en Sybrand Veldhuis

3de Prijs Sint Annaparochie; Iwan Hiddinga, Jelvin Kaper en Jorrit de Groot

Uitslag Opstap d.e.l.

1ste Pijs Menno Johnson Kimswert en Folkert Jelmer Visser Lioessens

 2de Prijs Durk Bootsma Reahus en Milan v.d Weg Easterein

3de Prijs Jan Tymen Eisma Franeker en Remco Yska Bolsward

3de prijs Clive v.d Weerdt Makkum en Rindert Zijlstra Sexbierum

Met dank aan Installatiebedrijf V.O.F Veldhuis uit Raerd, sponsor van deze kaatspartij