Loading...

Nieuws

U bent hier::/Nieuws/

Jeugdleden – Bestel een NIEUW d.e.l shirt voor het seizoen 2018

Beste jeugdleden KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën is voornemens om voor de komende seizoenen nieuwe d.e.l shirts te bestellen. Deze shirts met korte mouwen en met het logo van een shirtsponsor kunnen door onze leden worden gebruikt. De shirts mogen gedragen worden tijdens kaatswedstrijden van de KNKB, de federatie of de ledenpartijen. Het shirt blijft [...]

Opgave wintertraining Federatie Mid Fryslân

Beste jeugdleden, De Federatie Mid Fryslân wil ook deze winter weer de wintertrainingen organiseren in niveaugroepen. Als richtlijn om mee te kunnen doen aan de trainingen wil de Federatie Mid Fryslân in eerste instantie dezelfde criteria hanteren zoals dat bij de federatiewedstrijden gebruikelijk is, namelijk de opslagafstand voor de federatie. Onderstaand de criteria per categorie;   opslagafstanden Federatie KNKB Welpen [...]

Update – Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd, Sportverenigingen, Doarpshȗs.

Update 13 november 2013 betreffende "Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd, Sportverenigingen, Doarpshȗs." Zoals u in de notulen van de vergadering van 20 september j.l. over het voorstel voor de nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd, Sportverenigingen, Doarpshȗs heeft kunnen lezen waren er twee actie punten voor het bestuur van het Doarpshûs. Te weten; Koos de Vries stelt [...]

Notulen – Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd, Sportverenigingen, Doarpshȗs.

Onderwerp : Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd, Sportverenigingen, Doarpshȗs. Datum : Woensdag 20 september 2017 20.00uur Locatie : Jongemakrite Raerd Aanwezigen: Conform presentielijst  1. Opening Dagvoorzitter Jeroen de Vries opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, een speciaal welkom voor de ereleden van de IJsclub, Jelle Veenstra en Piet Kooistra en erelid van [...]

Huldiging winnaars NK Pupillen Jongens – Zaterdag 7 oktober, 19.00 in Raerd

UITNODIGING   Betreft: Huldiging winnaars NK Pupillen Jongens Datum: Zaterdag 7 oktober Tijd: 19.00 t/m 21.00 uur Plaats: Doarpshûs Raerd   24 juni 2017 staat bij het bestuur en de leden van KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën in het geheugen gegrift als de dag dat Sybrand, Jelmer Foppe en Jens voor onze vereniging het NK [...]

KNKB Welpenjongens d.e.l. | 19 augustus 2017

Op zaterdag 19 aug stond er een KNKB welpenjongens d.e.l A en B klasse partij op de agenda van K.V Wez-Wis te Raerd. Omdat de partij in de vakantieperiode viel waren er 19 aanmeldingen en daarom had de KNKB besloten om in één klasse te kaatsen met een verliezersronde. Op het weer was niks aan [...]

Vergadering KV & YC – Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd

Betreft: Gezamenlijke vergadering KV Wêz-Wis Raerd/de lege Geaën & IJsclub Raerd Onderwerp: Voorstel nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd – sportverenigingen - Doarpshûs Datum: woensdag 20 september 2017 Tijd: 20.00 uur Plaats: Jongemakrite Raerd Agenda 1. Opening/vaststellen agenda 2. Mededelingen 3. Tekst en uitleg “Waarom een nieuwe structuur Stichting Sportbelangen Raerd ” Zie ter informatie de [...]