Vorig seizoen stond het straatkaatsen niet op de agenda vanwege een zachtebal wedstrijd op het sportveld. Ook een zeer geslaagde partij maar vanuit de leden was de schreeuw om het straatkaatsen weer op de agenda te zetten zeer duidelijk!

Onder prachtige omstandigheden kon er zaterdagmiddag op een door het bestuur prachtig geprepareerd veld gekaatst worden. Voor het dorpshuis en het gemeentehuis werd om 16.00 uur uiteengezet met de eerste wedstrijden. Het bestuur maakte nog even goed duidelijk dat in 1 keer bovenslaan MOCHT. Dit was niet tegen dovemansoren gezegd want al snel vlogen de eerste balen tegen de ramen en door de deur heen tegen de bar. Prachtig!!

Het publiek wist het plein ook al redelijk snel te vinden waardoor het snel gezellig werd om het speelveld. De parturen waren goed aan elkaar gewaagd waardoor er spannend gekaatst werd in de eerste omlopen. Dit leverde soms een verrassende uitslag op. Maar ja “In verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”

Inmiddels was de puzzeltocht van de merkecommissie ook afgelopen en druppelden de deelnemers één voor één binnen. In het dorpshuis stond voor de deelnemers aan de puzzeltocht en de straatkaatsers een heerlijk buffet klaar. Voor een paar centen werd er onder het genot van een frisje, biertje of wijntje genoten van een heerlijke warme hap.

Na het eten kon er tegen achten uiteen worden gezet met de finales. Na een spannend uurtje kaatsen werden de prijzen als volgt verdeeld;

1ste: Oeltsje van der Woude & Anne Bertus van der Meulen
2de: Fokko Kooistra en Jan Zantema

1ste verliezersronde: Pieter Siesling & Niels van Vilsteren
2de verliezersronde: Bert de Vries & Cornelis Timersma

Het bestuur wil graag alle deelnemers en het publiek bedanken. Een speciaal woord van dank aan de Merkecommissie voor het verzorgen van het heerlijke buffet en schenken van de frisjes, biertjes en wijntjes.

Deze partij werd gesponsord door V.O.F. Veldhuis en Errit Vleer Verbouw en meer