Net als voorgaande jaren werd de eerste Federatie partij van het seizoen gehouden in Raerd. Op vrijdag 11 mei, de dag na Hemelvaart, was dit voor veel kinderen de eerste officiële wedstrijd. Ondanks dat het voorjaarsvakantie was waren er 70 aanmeldingen. Er werd gekaatst in zeven categorieën verdeeld over vier velden. Bij de welpen waren er 5 parturen, Brecht de Groot was het enige meisje in deze klasse, maar ondanks dat wist ze goed haar mannetje te staan. Er werd gekaatst in een poule, zodat ze allemaal vier keer aan de bak konden.

1ste prijs Jelke Veldhuis en Tieme Siesling, beide uit Raerd 2de prijs Meinte Miedema Reduzum en Brecht de Groot Raerd

De pupillen was de grootste categorie, bij de jongens waren er 7 parturen. Er werd gestreden om twee prijzen in de winnaarsronde en één prijs in de verliezersronde. Bij de meisjes waren er 5 parturen en hier werd er gekaatst in een poule, zodat de meiden elk vier potjes moesten afwerken.

1ste prijs pupillenjongens: Timo Duizendstra Raerd en Jurre de Vries Grou 2de prijs Jelte Hellinga Grou en Fedde Boersma Reduzum 1ste prijs verliezersronde Jan Yntema Grou en Lars Thijssen Reduzum

1ste prijs pupillenmeisjes: Marrit Bleeker Reduzum en Nika Timersma Raerd
2de prijs Marrit de Groot Raerd en Nadine Koopmans Reduzum

Bij de schooljongens stonden er eveneens 7 parturen op de lijst, ook hier een winnaars en een verliezersronde. Bij de schoolmeisjes waren er elf aanmeldingen. Jammer genoeg een oneven aantal, dus hier 3 drietallen en een tweetal en er werd gekaatst in een poule.

1ste prijs schooljongens: Tjerk Kamsma Grou en Rein Breuker Leeuwarden 2de prijs Johan Cnossen Grou en Simon Sjouke Zijlstra Reduzum 1ste prijs verliezersronde Sybrand Veldhuis Raerd en Sido Harkema Grou

1ste prijs schoolmeisjes: Sanne v Vilsteren Raerd Ylse Zijlstra Reduzum en Nynke v.d Velde Raerd 2de prijs Janna Posthumus Jirnsum, Nina v.d Meer Raerd en Thiza Hotsma Wergea

Dan de jongens, hier waren 4 opgaves en werd er gekaatst om een individueel klassement, allemaal drie keer kaatsen met een andere maat. Bij de meisjes waren er 3 parturen, 2 tweetallen en een drietal. Hier werd gekaatst in een poule.

1ste prijs jongens: Johannes Gerben Brinksma Reduzum 2de prijs Melle Fopma Reduzum
1ste prijs meisjes: Marije Bodde Grou en Anne Boukje Zijlstra

Met dank aan Titan Projects en Celsus Bouwtoezicht, sponsoren van deze kaatspartij.