Op zondag 13 mei stond de eerste ledenpartij voor alle categorieën op de agenda. Deze keer was er gekozen om dit in een andere setting te doen namelijk een “Ouder(e) / Kind” partij. Men kon zich opgeven in teams van twee. Dat er flink wat animo was, bleek uit het aantal opgaves, maar liefst 22 parturen hadden zich opgegeven. Of het nu vader met dochter, oom met neefje, buurman met buurmeisje alles was mogelijk, zolang een team maar bestond uit een volwassene en een kind. Er werd gekaatst met een zachte bal op een aangepast speelveld, waarbij de nadruk gelegd werd op het spel van de kinderen. Zodoende ontstonden er mooie potjes met veel tussenspel.
Er werd gekaatst is drie klassen, een A, een B en een C-klasse, waarbij ieder team drie potjes moesten spelen. De teams welke de meeste eersten wisten te verzamelen gingen er met de prijzen vandoor.

Onderstaand de uitslagen:
In de A-Klasse was de 1ste prijs voor Pieter en Tieme Siesling, de 2de prijs ging naar Werner Bosma en Baukje v.d Meulen.

In de B-Klasse ging de 1ste prijs naar Nynke en Marion v.d Velde, en er was een gedeelde 2de prijs voor Sigrid en Cornelis Timersma en Ise Meckes en Anne Bertus v.d Meulen.

Dan de C-Klasse, hier was de 1ste prijs voor Daan en Fokko Kooistra en de 2de prijs voor Jens Kooistra en Tamara Struiving

Al met al een zeer geslaagde dag en gezien de vele positieve reacties die voor herhaling vatbaar is. Een speciaal dankwoord voor M&B Bevestigingsmaterialen, sponsor van deze partij.