Op 17 febr stond het eerste kaatsevenement van het seizoen 2018 op de agenda van onze plaatselijke K.V. Wez-Wis, het traditionele zaalkaatsen in Easterein. Omdat deze partij het voorgaande jaar niet door is gegaan vanwege een gebrek aan animo, was ervoor gekozen om het dit jaar samen te organiseren met de kaatsvereniging van Jirnsum. Een goede keuze, vanuit Raerd waren er 9 opgaves en uit Jirnsum 8. Er werd gekaatst in een Jirnsumer Kat klasse en een Raerder Roek klasse, beide met 4 parturen, zodat een ieder drie keer aan de bak moest. Met een schilderstape van Frits Koopcentrum werd een extra perk gemaakt, zodat alle parturen gelijktijdig van start konden.

Deze editie werd er gekaatst met een zachte bal om zodoende wat meer tussenspel krijgen. Dit leverde een aantal spannende potjes op, met name in Jirnsumer Kat poule, waren de parturen aardig aan elkaar gewaagd. Job Veldhuis en Sjoerd Stelwagen wisten al hun partijen te winnen en waren dus goed voor de eerste prijs. Dirk Kooistra en Anne Bertus v.d Meulen waren tweede. In de Raerder Roek klasse ging het er ook fanatiek aan toe, Jeanette Keulen, Aukje Oosterbos, Gerry Burger en Kim v.d Meulen hielden de eer van de dames hoog. Hier ging de finale uiteindelijk tussen de parturen van Gerard v.d Meer, Jeanette Keulen en Egbert Keizer, Aukje Oosterbos en Berend Raap. Deze strijd werd op het scherpst van de snede gestreden, waarbij verbaal geweld niet geschuwd werd. Ondanks dat Gerard en Jeanette aan het langste eind trokken, was good old Berend Raap de koning van de zachte bal. Na afloop was er nog een gezellige nazit en was er voor iedereen een prijs.

Uitslag Jirnsumer Kat Klasse:
1ste Job Veldhuis en Sjoerd Stelwagen

2de Dirk Kooistra en Anne Bertus v.d Meulen

3de Jentje Zantema en Fokko Kooistra

4de Peter Posthumus en Hessel Dijkstra
Uitslag Raerder Roek Klasse
1ste Gerard v.d Meer en Jeanette Keulen

2de Egbert Keizer, Aukje Oosterbos en Berend Raap

3de Kim v.d Meulen en Klaas Jansen

4de Cornelis Timersma en Gerry Burger