Vandaag, zondag 10 juni, stond er een KNKB wedstrijd voor de schooljongens op het programma voor Kv Wêz wis Raerd en de Lege Gean; dit betrof een afdelingswedstrijd met opstap. Bij de afdeling deden er 26 parturen mee en bij de opstap 13. Helaas viel het partuur Niawier-Metslawier-Oosternijkerk De Trije doarpen uit voor de afdelingswedstrijd, doordat Jelmer Torensma geblesseerd was; wij wensen hem een spoedig herstel. Bij de opstap viel Merijn Boonstra uit door een knieblessure en gelukkig hebben we Dylan Koel bereid gevonden zijn plek over te nemen.
Bij de afdelingswedstrijd won Dronryp1 van Raerd met 5-1 en 6-2 om in de finale te komen en LKC deed dat met 5-4 en 6-4 van Bitgum1. De finale tussen Dronryp1 en LKC werd met 5-1 en 6-4 met een bal voor beëindigd.
Het partuur van Jan Bansdtra en Jan Tymen Eisma wonnen met 5-2 en 6-6 van Jilder Wybenga en Menno Johnson om bij de opstap in de finale te komen. De andere finalist kwam uit de strijd tussen Brent Timmerman en Dylan Koel tegen Pieter den Breejen en Bjorn Idsardi met als uitslag 5-2 en 6-2. De uitslag van deze finale werd in stijl afgesloten met een boppeslach op 5-2 en 66.

Prijzenverdeling bij de Afdelingswedstrijd:
1e prijs: Dronryp Sjirk van der Wal 1: Jorrit Nanninga
Rutger Kumbangsila
Rick Minnesma

2e prijs: Leeuwarden LKC Sonnenborgh: Sake Algra
Otte Algra
Rein Breuker

3e prijs: Bitgum Oefening kweekt kunst 1: Thom Dijkstra
Sjouke Beimers
Leon Wijning

3e prijs: Raerd-de lege geaen Wêz-wis: Jens Kooistra
Sybrand Veldhuis
Jelmer Foppe Drijfhout

Prijzenverdeling bij de opstap:
1e prijs: Jan Bandstra
Jan Tymen Eisma

2e prijs: Brent Timmerman
Dylan Koel

3e prijs: Pieter den Breejen
Bjorn Idsardi

3e prijs: Jildert Wijbenga
Menno Johnson

Met dank aan de vrijwilligers en wedstrijdsponsor: V.o.f. Veldhuis te Raerd.