Zondag 5-9 was er de bekerpartij voor zowel de jeugd als de senioren. Het was een mooie zonnige dag en veel deelname. De dag verliep mooi, de oudere jeugd startte wat later met kaatsen zodat er eerst voldoende velden beschikbaar waren voor onze jonge kaatsers. Met behulp van enkele ouders liep alles op rolletjes. Aan het eind van het seizoen worden ook de bekers uitgereikt voor het Competitiekaatsen. Ook werd er een Jeu de Boules wedstrijd gespeeld. Voor de F1 fans kon er naar de F1 race gezien worden op TV. Welke gewonnen werd door Max Verstappen.

Beginners:

1e Floran Tuijn en Indra Munger

2e Julian Zantema en Sinne Mous

Welpen meisjes

1e Jessy Sterk en Tjarda Tijsma

2e Merle Stelwagen en Liv Los

Welpen jongens:

1e Kyran Talsma en Kjeld Zantema

2e Brent vd Wal en Djesse Hainja

Pupillenmeisjes

1e Hannah de Vries

2e Rixt Punter

Schooljongens/Jongens

1e Tieme Siesling en Jelke Veldhuis

Schoolmeisjes/Meisjes

1e Ilse Kooistra en Renske Wiarda

2e Marrit de Groot en Marije Wiarda

Dames:

1e Baukje vd Meulen, Janna Boersma, Annigje vd Meulen

2e Grietje Schaap, Nynke de Hoop, Jolanda Heslinga

Heren:

1e Pieter Siesling, Berend Raap, Jelmer Foppe Drijfhout

2e Bert de Vries, Jan Teitsma, Redmer Veldhuis

Verliezersronde:

1e Wobbe Kooistra en Jan Wiebe Riemersma

2e Fokko Kooistra en Andre vd Staal

Jeu de Boules

1e Baukje van Duinen-Hospes en Rients Tijsma

2e Doete de Groot en Tineke Jorritsma

Verliezersronde:

1e Anneke Veenstra en Julia Haringsma