KNKB Afdelingswedstrijd 20 juni te Raerd

Aangezien onze oorspronkelijke datum voor een KNKB Jongens afdelingswedstrijd in mei zou plaatsvinden, maar door de coronamaatregelen deze geen doorgang kon vinden, waren we zeer verheugd dat in overleg met de technische commissie we nog een wedstrijd mochten organiseren.

Ondanks dat dit op korte termijn moest plaatsvinden, hebben we de schouders eronder gezet en geprobeerd er organisatorisch een mooie dag van te maken. Als wedstrijdsponsor werd Van der Veen & Kromhout Registeraccountants en Belastingadviseur bereid gevonden. Vervolgens is het aan de kaatsers om er een geslaagde dag van te maken.

Dat de kaatsers er alles aan hebben gedaan om er een spannende kaatsdag van te maken blijkt wel uit de gelijk opgaande omlopen en de mening van de kenners dat er goed werd gekaatst. Er werd gestreden voor elk punt, maar de sportiviteit was ook van een hoog niveau.

In de halve finales stonden uiteindelijk de verenigingen: Bolsward tegen Jellum/Bears en in de andere finale Kv Wêz-Wis Raerd de Lege Geaen tegen OKK Bitgum.

Bolsward mocht het in de eerste omloop opnemen tegen het partuur van Folsgare, dit werd 5-4 6-4 voor de mannen uit Bolsward. Hierna kwam Franeker 2 op het pad en hiermee werd ook afgerekend. Dronrijp 3 had vervolgens weinig in te brengen getuige de 5-1 6-4 eindstand.

Jellum/Bears kwam in de eerste omloop Franeker tegen en vervolgens mochten ze aantreden tegen het partuur van Ingelum. Hier moest alles uit de kast worden gehaald om de partij naar zich toe te trekken, het werd 5-5 6-4. De derde omloop was een kopie van de 2e voor wat betreft de stand. Berltsum trok aan het kortste eind, het werd wederom 5-5 6-4.

De weg die Bitgum kon afleggen begon met de wedstrijd tegen Reduzum, deze werd vlot over de streep getrokken, 5-0 6-4 was de eindstand. De krachten die in de eerste omloop gespaard konden worden, waren in de 2e omloop volop nodig tegen St. Jacobiparochie; het werd 5-4 6-6. In omloop nr 3 leek Bitgum op weg naar een kansloze nederlaag, maar na een 3-0 achterstand tegen Baard werd er geen bordje meer verloren 5-3 6-2.

Raerd mocht het in de thuisarena als eerste opnemen tegen Wommels, hier werd met 5-2 6-4 van gewonnen. Nadat afgelopen weekend in Pingjum was gewonnen van Dronrijp 2 dachten de jongens van Raerd dat ze dit varkentje nu ook wel even zouden wassen, maar alle zeilen moesten wel even worden bijgezet na een 3-0 achterstand. In de derde omloop waren de jongens vanaf het begin bij de les en Leeuwarden werd verslagen met 5-3 6-4.

In de halve finale Bolsward tegen Jellum/Bears kwam, zo als de mannen van Jellum/Bears de hele dag al deden, de 5-5 ook deze keer weer aan de telegraaf te hangen. Dit keer moest tegen Bolsward wel het onderspit worden gedolven, 5-5 6-0 was de eindstand en Bolsward ging door naar de finale.

In de andere halve finale namen Raerd en Bitgum het tegen elkaar op. Bitgum was een beetje uitgespeeld en kon de grip op deze omloop niet pakken. Raerd won deze halve finale met 5-3 6-0

De finale ging dus tussen het favoriete partuur van Bolsward en het op het eigen veld kaatsende en verrassend in de finale staande Raerd. Ondanks het sterker geachtte Bolsward nam Raerd de leiding in de finale en stond deze 1 keer af. Soms leken de jongens van Raerd wat uitgekaatst maar schijn bedriegt. De finale werd verrassend gewonnen door het partuur van Raerd die de partij beslisten met een bovenslag. Om 20.00 uur konden de prijzen dan ook worden uitgereikt.

Als vereniging zijnde kunnen we terug kijken op een geweldige kaatsdag. Ondanks het uitblijven van een door de KNKB aangewezen scheidsrechter die door een wonderbaarlijke reden van de KNKB niet was aangesteld, hebben we samen met de technische commissie dit op kunnen lossen. Hiervoor dus ook onze waardering en dank voor deze mannen en alle vrijwilligers die deze dag tot een zeer geslaagde hebben gemaakt.

Tot volgend jaar!