Op vrijdag 30 Mei was het tijd voor de jaarlijkse federatie partij op het kaatsveld in Raerd. Net zoals voorgaande jaren was er ook dit jaar de opkomst zeer groot. Een positieve ontwikkeling die we de komende jaren vast hopen te houden.

Nadat de laatste 2 speelsters waren bijgeloot konden de parturen om 12.00 uur starten met de eerste partijen. Binnen de 8 categorieën werden alle omlopen enthousiast en vol overgave gekaatst. De hele middag hebben kaatsliefhebbers kunnen genieten en werd er met regelmaat mooi spel getoond.

Om 16.00 uur konden de eerste prijzen worden uitgedeeld waarna ook de laatste kransen tegen 17.00 uur werden omgehangen. Het bestuur, alle vrijwilligers, ouders, bezoekers en de kaatsers kunnen terug kijken op een zeer zonnige en geslaagde kaatsmiddag.

De sponsoren:

Bouw Service Plaizier
Make Your MOOF
Anne de Jong – Uitvaartzorg

De uitslagen:

Welpenmeisjes:

1e prijs: Anna Dieuwke Dijkstra & Amarins de Groot
2e prijs: Nadya Renske Moufakkir & Rixt de Jong
3e prijs: Femke Wijnstra & Doete Fopma

Verliezersronde:

1e prijs: Nora Zijlstra & Fardau Terra
2e prijs: Janna Posthumus & Ilse Kooistra

Welpenjongens:

1e prijs: Leon Sjoerdsma, Ruben Sjerps & Bjorn Terra
2e prijs: Folkert Boersma & Mark Alkema

Pupillenmeisjes:

1e prijs: Marije Bodde, Marit de Jong & Rixt de Vries
2e prijs: Mirte Wijnstra & Nynke Boersma

Pupillenjongens:

1e prijs: Tjardi Hoeksma & Jauke Sikkema
2e prijs: Jesper Tolsma & Rense Sikkema
3e prijs: Stan v/d Berg & Melle Fopma

Verliezersronde:

1e prijs: Corne Langeberg & Redmer Veldhuis
2e prijs: Johannes Gerben Brinksma & Roy Kinderman

Schoolmeisjes:

1e prijs: Albertine Brinksma & Djura Odinga
2e prijs: Wia Otter, Dieuwke Roelfsema & Marije de Vries
3e prijs: Anke Pijl & Rixt Hooyenga

Schooljongens:

1e prijs: Bauke Andries Boersma & Folkert Groen
2e prijs: Martijn van Dijk & Pieter Gerbens
3e prijs: Botte Groen & Sil Jorna

Verliezersronde:

1e prijs: Jesse de Jong & Jesse v/d Velde
2e prijs: Wessel v/d Woud & Rinse v/d Hem

Meisjes:

1e prijs: Ymkje Yntema & Yvon Douma
2e prijs: Anouk Dijkstra & Kim Marieke v/d Meulen

Jongens:

1e prijs: Thomas Miedema & Foeke Jan Raap
2e prijs: Jeen Brinksma & Edzer Heida

Invalid Displayed Gallery