Traditiegetrouw staat het weekend na de Raerder merke het kaatskamp en de bekerpartij op de agenda bij K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën. Twee evenementen waar niet alleen de jeugdleden naar uitkijken maar ook de senioren in Raerd.

Zaterdagmorgen 08.30 uur is het bestuur samen met een grote groep vrijwilligers begonnen met het opzetten van het kamp en de spelletjes voor het diploma kaatsen. Een hele klus gezien het feit dat bijna alle jeugdleden zich hadden opgegeven. Het bestuur was dan ook erg blij met de aanwezigheid en helpende handen van alle vrijwilligers waarvoor nogmaals dank.

Tegen het middag uur stond de tent, waren de boodschappen gedaan en stonden alle spelletjes klaar en waren de groepen ingedeeld. Tijd voor een welverdiende lunch die werd bereid door onze culinaire voorzitter en zijn assistente. Rond de klok van 13.30 uur melden de eerste kinderen zich op het sportveld en werd er enthousiast een plekje voor de nacht bemachtigd in de tent.

Om 14.00 uur waren alle kinderen aanwezig en kon er in 5 groepen worden gestart met het diplomakaatsen. Onder een mooie blauwe lucht en onder luid gejuich van de Raerderroeken starten de jeugdleden enthousiast met de spelletjes die  waren uitgezet. Per groep moesten er in totaal 6 onderdelen worden voltooid. In deze onderdelen kwamen alle facetten van het kaatsen aan de orde. Na bijna 2 uur actief bezig te zijn geweest waren bijna alle groepen klaar met het diplomakaatsen en stond de suprise act klaar op het sportveld. De kinderen zouden deze middag een uur lang worden begeleid in de wereld van de kickboks sport….

Kickboksen voor kinderen!? Juist! Kickboksen is een sport die om RESPECT draait en respect was hetgeen waar de kinderen een uur lang mee te maken kregen op een speelse manier. Dat er respect voor de 5 kickbokser was bleek al vrij snel toen het muisstil op het veld werd. Zelfs de Raerder roeken waren stil… Na een uur van inspanning gaven de heren kickboksers nog een kleine demonstratie waarna ze weer richting de sportschool vertrokken.

Hierna was het tijd voor het avondprogramma welke bestond uit de barbeque, de diploma en prijsuitreiking voor de competitie en gezelligheid rond het kampvuur. Ron 00.00 uur zochten de kinderen de tent op waarna het al snel weer stil werd op het sportveld.

Zondagmorgen werden de kinderen 07.00 uur gewekt en was het tijd voor het sportontbijt zodat er om 09.00 uur gestart kan worden mer de bekerpartij. Dit jaar werd er gekaatst om kettinkjes met zilveren hangers in de vorm van een kaatswand en telegraaf. Vanzelfsprekend kon ook de Konings/Koninginnen beker gewonnen worden.

Al snel werd er door de kinderen enthousiast, fanatiek en respectvol gekaatst en werden de nodige successen geboekt aan de opslag maat ook zeker in het perk. Helaas bleek het weer even spelbreker te zijn door de kinderen de trakteren op een geweldige hoosbui. Door deze hoosbui liep het kaatsen iets wat uit maar rond de klok van 12.30 uur waren in alle categorieën de prijswinnaars bekend en konden de Koningen en Koninginnen getroond worden…

De koningin van de welpenmeisjes moest helaas het veld vroegtidig verlaten door een blessure maaf gelukkig was zij op de namiddag alweer op het veld om haar prijzen in ontvangst te nemen.

De uitslag 

Welpenmeisjes
1e Sanne van Vilsteren (K)
Femke Veenstra

2e Nynke van de Velde
Nyka Timersma
Sanne Sikkema

Welpenjongens
1e Sybrand Veldhuis (K)
Haijo de Jong

2e Jens Kooistra
Marten de Jong

3e Arjen van der Velde
Boaz Compagne

Pupillen Jongens en Meisjes
1e Sander van der Velde (K)
Tessa Venema

2e Rense Sikkema
Tara van der Meulen

School Jongens en Meisjes
1e Johannes Stavinga (K)

2e Folkert Kiestra

Nadat de prijzen bij de jeugd waren uitgereikt was het de beurt aan de senioren om te bepalen wie na deze kaatsmiddag als Koning en Koningin van het veld zouden stappen. Het bestuur en het aanwezige publiek waren wederom erg blij met de grote opkomst. Hierdoor kon deze middag in 6 perken gekaatst worden wat voor een gezellige en sportieve sfeer op het veld zorgde.

Omstreeks 14.00 uur hingen de eerst palingen in de rookton en begon het heerlijk op het veld te ruiken. Een geur die menigeen op het veld verlekkert richting de kantine deed kijken. Ook de jeu de boulers waren inmiddels gestart met hun competitie en ook hier was de opkomst goed te noemen.

Na een gezellige sportieve middag begon omstreeks 17.30 uur zanger Arnold zijn repetoire ten gehore te brengen en al snel was de gezelligheid van weleer weer terug in de kantine en de na merke een feit.

De uitslag 

Dames
1e Wike van der Goot
Trijntsje Schaap (K)

2e Doete Kooistra
Anjo Veenstra

Senioren / 35+
1e Dirk Kooistra (K)
Jan Teitsma
Alex van der Woude

2e Job Veldhuis
Gerard van der Meer
Cornelis Timersma

Jeu de boules
1e Wiebe Stelwagen
Tineke Jorritsma

2e Sjirk de Groot
Janna Boersma

Na dit enerverende weekend rest ons verder niets anders dan onze sponsor van dit kaatweekend te bedanken Glas 80 BVTitan Engineering BV en de SECwurk

Invalid Displayed Gallery