Met prachtig kaatsweer ( 1 kleine bui) konden we zondag 22 juni weer genieten van een mooie ledenpartij!
De jeugd is begonnen om 9 uur en waren om ongeveer 12 uur klaar. Dit zijn de uitslagen:

Welpen meisjes:
1e prijs: Sanne v Vilsteren en Sanne Sikkema
2e prijs: Nynke vd Velde en Femke Veenstra

Welpen jongens:
1e prijs: Sybrand Veldhuis en Marten de Jong
2e prijs: Jens Kooistra en Jelmer Postma

Bij de pupillen werd door de weinige opgave een individueel klassement gekaatst.
1e prijs: Sander vd Velde
2e prijs: Tara v/d Meulen

Ook bij de schooljeugd werd een individueel klassement gekaatst.

1e prijs: Folkert Kiestra
2e prijs: Jildau Postma

De senioren zijn iets na 12en begonnen, er was een grote deelname bij de dames!
Dit zijn de uitslagen:

Dames:
1e prijs: Kim vd Meulen, Gea Wijnstra en Tryntsje Schaap.

Heren:

1e prijs: Sjoerd Stelwagen en Pieter Siesling.

Het was een geslaagde dag die werd gesponsord door enkele kaatsliefhebbers uit Raerd

Invalid Displayed Gallery