Op deze zondag 1 juni stond voor de 2e keer dit jaar een ledenpartij op het programma voor zowel jeugd als senioren. Sommige van deze jeugdleden stonden alweer voor de 2e keer dit hemelvaartsweekend op het zonovergoten sportveld, afgelopen vrijdag was hier namelijk de federatiepartij ook al.

De jeugd had er zin in want ondanks het vroege tijdstip stonden ze te popelen om los te gaan.

Aan het kaatsniveau van de kinderen is te zien dat ze steeds meer omlopen kaatsen want dit gaat met sprongen omhoog, niet te vergeten dat ook onze bevlogen kaatstrainers hier een grote rol in spelen.

Bij de welpenmeisjes werd er flink en snel doorgekaatst, ze speelden in 2 poules waarvan de winnaars een finale speelden, hier was de uitslag als volgt:

1e pr
Nynke v/d Velde
Marieke de Jong
Nyka Timersma

2e pr
Sigrid Timersma
Ise Meckes
Renske Wiarda

Bij de welpenjongens waren er 4 parturen, zij speelden een competitie en op basis hiervan konden we de volgende uitslag noteren:

1e pr
Jens Kooistra
Tymo Duizendstra

 2e pr
Sybrand Veldhuis
Daan Kooistra

Het geduld van deze welpen werd danig op de proef gesteld want het duurde nogal even voordat de prijsuitreiking plaatsvond. Dit kwam door gelijkopgaande partijen bij de schooljongens, blessures bij de pupillen en andere wonderbaarlijkheden.

Voor enig vermaak werd nog wel gezorgd door een stel eierzoekers die op het sportveld kwamen en een bestuurslid vriendelijk vroegen of ze hier mochten eierzoeken. Een ander aktief eierzoekend bestuurslid kreeg hier lucht van en heeft deze mensen vriendelijk uitgelegd dat het quotum van geraapte eieren al lang was bereikt en dat men dit had kunnen weten als ze hun telecommunicatiemiddel wat vaker hadden bekeken, hier zat nou net geloof ik het probleem……………

Nadat dit ook was opgelost kon op basis van de resterende partijen de volgende eindstanden worden opgemaakt:

Pupillen jongens/meisjes

1e pr
Sander v/d Velde
Tessa Venema

 2e pr
Rense Sikkema
Arjen v/d Velde

Schoolmeisjes

1e pr
Jildau Postma

Schooljongens

1e pr
Niels v Vilsteren

2e pr
Rinse v/d Hem

Nadat de kruitdampen van de jeugd waren opgetrokken waren de senioren inmiddels ook al begonnen aan hun partijen, wij dachten al wat zijn dat voor snerpende vogelgeluiden maar dit bleken spieren van sommige deelnemers te zijn die aan rek en strekoefeningen deden…..

Vervolgens was er ook nog een deelnemer bij de senioren die wat later kwam, wat bleek, hij had de klok al op de wintertijd zodat hij kosten kon besparen op energieverbruik, deze kostenbesparing had hij nodig om de volgende keer met warme patat thuis te kunnen komen, kan die batterijen kopen voor zijn gehoorapparaat zodat hij kan horen dat zijn patat klaar staat op de bar.

Er was ook nog een fanatieke deelnemer die dacht de handstand te kunnen doen op 1 vinger, kan dus niet!

De vinger was te weinig gespierd of het lichaam te zwaar….

De deelname bij de senioren heren en dames was wat groter dan de 1e ledenpartij , bij de dames was er zelfs een toename van 2 keer zoveel, wij hopen de volgende keer op nog zo’n toename. Bij de heren werd gekaatst in 2 poules en de winnaars speelden hier de finale.

Hierbij de volgende uitslag:

1e pr
Jort Oving
Foeke Jan Raap
Sjouke de Boer

 2e pr
Fokko Kooistra
Oeltsje vd Woude

Bij de dames kon na een competitie de volgende uitslag worden bepaalt:

1e pr
Kim vd Meulen

2e pr
Tryntsje Schaap

Na deze enerverende dag rest ons verder niets anders dan onze sponsor FOKKO te bedanken en iedereen graag terug te zien bij het straatkaatsen zaterdag 14 juni!!!

Invalid Displayed Gallery